GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
De Heraut
Reguliere Editie
1897-12-05
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In zake het ontbreken in Indié van de zoo noodige correspondentie, tusschen onze verschillende zendingsstatioDS, schrijft het Geref. Volksblud: Tot hiertoe hebben onze zendelingen om zoo te spreken, een ieder voor zich gearbeid.Ieder voor zich, wil hier volstrekt niet zeggen in hun ...

De Heraut
L. ADRIAANSE
2587 woorden
J. NEDERHOED.

J. NEDERHOED.

der Gereformeerde Kerken in Nederland.Inde maanden Sept. en Oct. ontvingenwe'de volgende Colieotcn g Van de Gemeenten: Zuilichem / 1.70, Aalst ƒ 3.27, Geldermalsen / 4.201/2, Gameren ƒ 6, Herwijnen / 8, 331/2, / Well / 4.25, Rossum / 1.261/2, Avereest ƒ 1.60, Hoogeveen A ƒ 36.12, 'sGravenh ...

De Heraut
569 woorden
ORGEL.

ORGEL.

ORGEL.TE KOOP een weinig gebruikt Amerik. OPO*I> met 10 Registers, voor zeer lagen prijs. Dagelijks te zien bij W. KOOIJ, Burgemeester de Roosstraat No. 31, bij de Noordsingel, te Rotterdam. ...

De Heraut
30 woorden
Koloniale-Werving.

Koloniale-Werving.

Koloniale» Werving nHAND6ELD f 200. - (twee bonderd gulden), bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Z£§ jaren, en voor ingelijfden bij de Nationale Militie, met onbepaald verlof oï in werkelijken dienst, bij het aangaan van een verbintenis om TWEE JAREN gedetacheerd t ...

De Heraut
88 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

Firma JOHJLNNES J^JRJLMBiFi & Co. DAIS 15—17, AlSTEBDii.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goudet, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PR0L0N6ATIËN en BELEENINSEN. Nemen gelden a DEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongatiekoers. Bedragen tot e ...

De Heraut
49 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

fiereformeerds Kerken. BEROKPÏN: Giesendam c, a. B. C Steketee, te Bolnes gem. Ridderkerk). — Bleiswijk, F. W. Sluiter te Maassluis. - Oosterland (Zeel.J, J. Meulink, te Dussen iN.-Brab.) — Winsum tel. Fran.), Gaast meer en Baard (Fr.), E. Prinsen, te Oostwo ...

De Heraut
375 woorden
J. J. BERENDS,

J. J. BERENDS,

St. lacobl Parochie.Sedert Mei 1896 zijn op de door den kerkeraad van St. Jacobi-Parochie verzonden circulaire uit de navolgende kerken de onderstaande giften tnet dankzegging ontvangen, uit: _ Pernis / 10; Boxum ƒ 6.59; Blija ƒ3; Augustinusga ƒ 3; Groningen B ƒ lo; Suawoude ƒ5; Heerenveen ...

De Heraut
470 woorden
Kerkelijk debat.

Kerkelijk debat.

Ook de toestand der Indische kerk kwam in debat bij Eeredienst.De heer Donner liet er zich in dezer voege over uit: Mijnheer de Voorzitter! Ik meende bij deze afdeeling ditmaal het woerd niet te voeren, na het glasheldere en overtuigende pleidooi, dat door den geachten afgevaardigde ...

De Heraut
5641 woorden
van 2