GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1898-12-25
De Zending.

De Zending.

XIII. Drie werelddeelen zijn nu door ons doorwandeld met de vraag, waar het den Heere behaagd heeft de Zonne der gerechtigheid te doen opgaan over heidenen en Mohamedanen. En de uitkomst van ons onderzoek is, dat hier bijna geen land meer is, waar niet de blijde bo ...

25 december 1898
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1287 woorden
,,Of een van de profeten.”

,,Of een van de profeten.”

[KERSTFEEST.] Kerstfeest en Bethlehem zijn én de dag in dezen tijd, én de plek op deze aarde, waarin de belijdenis der Christenheid vertolkt wordt, dat „Jezus Christus, Gods eengeboren Zoon, ontvangen is van den Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria." ...

25 december 1898
De Heraut
2709 woorden
,,Naar ons beeld en naar onze gelijkenis.”

,,Naar ons beeld en naar onze gelijkenis.”

[KERSTFEEST.] En God zeide: aat ons menschen maken, naar onzen baalde, naar onze gelijkenisse. Gen. I : 26a.Bethlehem en het Paradijs liggen door eeuwen vaneengescheiden, en hoeren toch vlak bijeen.Het „laat ons merschen maken naar ons beeld en onze g ...

25 december 1898
De Heraut
1354 woorden
Rede van Dr. A. Kuyper,

Rede van Dr. A. Kuyper,

Amsterdam, 23 Deo. 1898.ehouden in de Historical Presbyterian Society te Philadelphia, over het veldwinnend ritualisme.(Slot.)Zoo staan dan Openbaring en Symbolisme krachtens hun beginsel tegen elkander over.Beide bedoelen het tot stand brengen van waarneembare verhoud ...

25 december 1898
De Heraut
The Rev. ABRAHAM KUYPER
WM
HENRY ROBERTS
DR. ABRAHAM KUYPKR.
W M . HENRY ROBERTS.
4976 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Alet verkorting uit het LCcrkblad van 23 Dec. '98.^Vergadering van de Classe der Geref. kerken Deventer, 23 en 30 November 1898.Als moderamen nemen zitting Ds. P. Zijlmans als praeses, Ds. J. Gideonse als scriba en Ds. D.Smallegange als sub-scriba.De circulaires van R ...

25 december 1898
De Heraut
626 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De ritualistische beweging n de pers.De Roomsche beweging in Eugeland wordt meer dan ooit door de Britsche bladen besproken. Het blijkt dat de Engelsche dagbladpers er mede sympathiseert, waaruit men wel mag afleiden, dat de publieke opinie voor hen die de Episcopaalsche kerk tot ...

25 december 1898
De Heraut
1080 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De eigenaardige manier, waarop Ds. Wolf, predikant bij de Gereformeerde kerk van Brussel, door den Brusselschen predikant v. d. Brugghen werd „verwelkomd" geeft K. te L. aanleiding tot een schrijven in de Friesche Kerkbode over „ons Lijden", dat we hier laten volgen: In de kringen, waarin ...

25 december 1898
De Heraut
V. D. B.
1368 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

De laatste dagen des jaars zijn aangebroken.Dit zegt of herinnert ons alles. En in die laatste dagen, de „donkere" zooals wij hen vaak noemen, viert de wereld voor zoover zij den Heere Christus kent, het Christusfeest of Kerstfeest.Dat is, om zoo te spreken, het begin van alle feest ...

25 december 1898
De Heraut
HOOGENBIRK.
1183 woorden
L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & C%Commissionairs In Effecten, oacM liij öe PmseisM.JVo. 151.AMSTERDAM. ...

25 december 1898
De Heraut
12 woorden
HUISHOUDSTER,

HUISHOUDSTER,

Er biedt zich aan tegen Februari of later, een net meisje alsHUISHOUDSTER, ter assistentie of iets dergelijks, ruim 10 jaar in ééne betrekking geweest zijnde, Geref. godsd. Brieven franco, onder nummer loi, aan A. L. DE VLIEGER, Boekhandel te Leiden. ...

25 december 1898
De Heraut
40 woorden
van 3