GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1899-05-21
„En de Geest Gods in ulieden woont.”

„En de Geest Gods in ulieden woont.”

(PINKSTEREN) Weet gij niet, dat gij Gods tempel-zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? I Cor. 3 : 16. Er is maar een Uitstorting van den Heiligen Geest geweest. Die Uitstorting greep slechts éénmaal plaats. Ze kon daarna nooit meer ...

21 mei 1899
De Heraut
3631 woorden
Aangedaan met kracht uit de hoogte.

Aangedaan met kracht uit de hoogte.

Uit de binnenlanden van Afrika, liet de bekende David Livingstone tot de kerk van Christus een roepstem uitgaan, die om erbarming vroeg voor de groote menigte heidenen, welke daar gevonden werden. Die stem vond haar echo in de bede van Stanley, toch niet te toeven met het uitzenden van predikers ...

21 mei 1899
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
905 woorden
Ineengroelïng.

Ineengroelïng.

Amsterdam, 19 Mei 1899. XI. Het Voorstel zelf van Dr. Bavinck in zake de Theologische faculteit, luidt aldus: De Gereformeerde kerken in Nederland, overwegende, dat de wetenschap in heel haar omvang behoort beoefend te worden bij het licht van G ...

21 mei 1899
De Heraut
1464 woorden
„Deelende gelijkerwijs hij wil.”

„Deelende gelijkerwijs hij wil.”

[PINKSTEREN]. Doch deze dingen alle werkt de ééne en dezelfde Geest, dee lende aan een iegelijk in het bijzonder gelijkerwijs hij wil. I Cor. 12 ; II. Zoo ge de vrouw vermant of den man verwijft, verarmt ge het leven. Twee verscheide ...

21 mei 1899
De Heraut
1659 woorden
Het stuk van Robert Heath.

Het stuk van Robert Heath.

Reeds tot twee malen toe vestigden we de aandacht op het belangrijk opstel van den heer Robert Heath in de Contemporary Reviezv.Daar dit tijdschrift onder de lezers van ons blad weinig bekend is, achten wc geraden het slot van dit opstel hun in een goede vertaling, door zeer kundige hand b ...

21 mei 1899
De Heraut
4845 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Cromwell herdacht. Den 25sten April heeft men te Londen in de City Temple herdacht dat Olivier Cromwell voor drie honderd jaren geboren werd. Newman heeft eenmaal gepropheteerd dat Cromvtfell weder zou opstaan, doch hij had niet kunnen denken, dat de nage ...

21 mei 1899
De Heraut
WINCKEL.
1198 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In het Gere f. • Volksblad schrijft Ds. Impeta: Iemand die (naar zijn eigen getuigenis) vrij nauwkeurig kennis had genomen van onderscheidene kritieken, uitgebracht op Prof. Bavinck's Voorstel in onderscheidene Bladen, maakte de avolgende opmerking, en die ik (naar mijn beste eten) althans ...

21 mei 1899
De Heraut
699 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Ke kbladvan 19 Mei'< )().)Op het Agendum voor de Provinciale Synode van Noord-Holland, te houden te Alkmaar, in het kerkgebouw aan de Oudegracht, op Donderdag den len Juni 1899, komt o. a. voor: A. Inzake Art. XIII D. K.1. De Classis Enkhuizen stelt ...

21 mei 1899
De Heraut
C. W. J. VAN LUMMEL
Praeses.
S. O. Los
Assessor.
Js. VAN DER LIK DEN
Scriba.
761 woorden
GOLDSCHMEDING'S PIANO

GOLDSCHMEDING'S PIANO

en Orgelliandel, enI heeft steeds een ruime sorteering van j aanbevolen fxbrikaten en noteert billijke 1 prijzen.Geïll. Catalogus gratis. ...

21 mei 1899
De Heraut
19 woorden
VRIENDEN

VRIENDEN

VRIENDEN !Op Zondag 30 April heerschte groote verslagenheid in onze gemeente. De treurige tijding was ontvangen, dat een Noorsche bark een der visschersvaartuigen had aangevaren, waardoor een drietal matrozen, hoofden van gezinnen, hun dood in de golven gevonden hadden en de vierde op vree ...

21 mei 1899
De Heraut
162 woorden
van 3