GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1900-09-30
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Gerkesklooster, W.F.C. vanLingen, te Lollum c. a. — Schettens c a en Holten, oh Jansen, cand. Ie Varsseveld. — Grijpskerke, . F. Jonkers, te Haastrecht. — Nunspeet, W. Mulder, te Giessen Oadkerk. — Anjum, H. Thomas, te Purmerend. — R ...

De Heraut
AANGENOMEN
Sprang
J. Visser
te Geesteren. BEDANKT
Raard
H. Stoltink
te Vaassen.
268 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

I> ageii van < 3roecle ]3oodsclxap.I. In den Eerstnacbt.II. De Paaschmorgen (met Goeden Vrijdag).III.Op den Pinksterdag (met Hemelvaartsdag).IV. Ond- en Nienwjaar.Prijsper deelf l.SOing-enaaidsf l.'^Sgehonden. ...

De Heraut
236 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

eEXCELSIOR.Geïllnstreeri TuflscMft yoor NeerlaMs Volï, ONDER REDACTIE VANA. J HOOOKMniRH.enJ. A. H^ORSISER.Prijs per Jaargang (12 Nrs. i 16 pagina's en 12 Nrs. è 8 pagina's) ƒ 3.50.In de dit jaar verschenen Nrs. vindt men de volgende platen: ...

De Heraut
176 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: Door het Locaal Comité te Rotterdam (afr.) ƒ 193.25; door den heer W. J. Caspers te Heinenoord ie storting / 23; door den heer A. Kuyper Boone te Bunschoten ƒ 37; door het Locaal Comité te Amsterdam (afr.) / ...

De Heraut
164 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

ZUID-AFRIKA, VERSCHENEN: Een der oorzaken van den Oorlog in Znid-Afrikaen iets over het Onderwijs inTransraal, DOORJ. A WORMSER ir, te Pretoria.Gevolgd door een Bibliografie van de voornaamste werken gescïreven over Znid- Afrika.JPvlJs 11.S5 ...

De Heraut
83 woorden
Familieberichten

Familieberichten

De velerlei treffende blijken van hartelijke deelneming in de zoo zware beproeving, die de Heere over mij bracht, zijn zóó talrijk, dat het mij niet mogelijk is, ze alle schriftelijk te beantwoorden. l5aarom breng ik door deze aan allen mijn bijzonderen dank, voor de ondersteunende liefde en Chri ...

De Heraut
68 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

- — • — • —Aiteriamscle Maatscliapiij m LerensTerzelering.«eTestlgd te AMSTERB-MI, Keizersgracht 939.aatschappelijk Kapitaal: Ken Bfillioeii ijrixlclen.C!oinmls9arlssen: Mr. Th, HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, H, W, VAN MARLE, Jhi. Mr. . F. DE SAVORNIN LOHMAN, J ...

De Heraut
64 woorden
elegant Amerik. Orgel

elegant Amerik. Orgel

.ITer overname aangeboden, een zoo j goed als nieuw Amerik, Orgel, in een kast zonder top, 2-spel, dubb. octaaf, kopp., zeer geschikt vóór lokaal of kleine kerk; • tevens een zeer elegant Amerik. Orgel | met spiegeltop, 2-spel, dubb, octaaf, kopp. Beide voor spotprijs.Te zien ...

De Heraut
55 woorden
JOHANNES KRAMER & Co.

JOHANNES KRAMER & Co.

JOHiMS EBilEB k Co., Dam t& ^tS eu Vijgeiidam ÜS, Anusterdain.•Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÊN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO I/2 pCt. onder prolongatiekoer ...

De Heraut
50 woorden
Ds. ARNOLDUS ROTTERDAM.

Ds. ARNOLDUS ROTTERDAM.

Is verschenen bij GE BR. HUGE, Rotterdam, de 2de druk van deyerllais der NeUaiiilsÉDOORDs. ABNOLDÜS ROTTERDAM.Opnieuw uitgegeven en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. KUYPER.Compleet in 2 deelen. Ingen. f 3.30. 3V~ Prospectus op aanvraag verkrijgbaar ...

De Heraut
40 woorden
van 3