GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1900-09-30
L G. WEISZ & Co.

L G. WEISZ & Co.

.L G. WEISZ & Z\Commissionairs in Effecten, WESTERMARKT No. 21AMSTEBnAM. ...

30 september 1900
De Heraut
10 woorden
BREEBAART's ORGELHANDEL

BREEBAART's ORGELHANDEL

BREËBMRT'sDamrak 33, Amsterdaai.Iteüte adres voor Orgels.80 8lul£s bespeelbaar in de Magazijnen en 200 Ex. steeds in voorraad, iVraag Catalogi. ...

30 september 1900
De Heraut
19 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

Verschenen: De Crisis inZuid-Afril[a, DOORDr. A. MIJÏPER, Uit de Mevue des deux Mondea vertaaldDOORO. KI. E: L.OXJT.Amsterdam. *Pretoria.Prijs f O.B O.NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPBOEKUASTDEL.VOORHEENHÖVEKE ...

30 september 1900
De Heraut
24 woorden
GOLDSCHMEDING.

GOLDSCHMEDING.

IPiano's en Org'els. Wanaoesstraat 14! enEeizersgracbt 305. bl] de WolTenstraat.Piano's te huur vanaf féi.— p.nid. en Orgela van af f2.— p. tnd.Vraag Catalogus en C!ondltli? n. ...

30 september 1900
De Heraut
26 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

Ter perse: SOOLASTICA.OD Ë zoeM of om let MOD? Of het doel van echte stadie, DOORDr. A. RÜYPKM.FTiis f O.-éO.Amsterdam. Pretoria.NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPBOEKUASrnSl. VOORHEEN HOVEKER & WORMSER. ...

30 september 1900
De Heraut
26 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

MAMDBOËIlDERGESCHIEDENIS VAN HET VADERLANDDOORMr. GROEN VAN PRINSTERER.MET GEHEEL NIEUW POBTBET VAN DEN SCHRIIVEB KËSDE DRVH. Pry s ƒ 5. —. «ebonden ƒ 6. —.NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPBO£KHASrD£L.Amsterdam. ' VOORHEENPretoria.HÖVEKER ...

30 september 1900
De Heraut
29 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Geabonnerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 sept. te adresseeren aanop ontvangst van den postwissel wordt en afzender daarvan bericht gezonden.Amsterdam, Sept. 1900. ...

30 september 1900
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
30 woorden
KERKORGEL

KERKORGEL

TE KOOP een soiled KERKORGEL, I geschikt voor 600 a 700 personen, door bijzondere omstandigheden, zeer billijk in I prijs. Direct leverbaar.Brieven franco, onder letter E., Bureau | ' Heraut. ...

30 september 1900
De Heraut
30 woorden
Ds. E. J. DE GROOT.

Ds. E. J. DE GROOT.

Mogmaals bericht ondergeteekende, woonachtig '" te Breukelen, de Gereformeerde Kerken, dat hij, een tijdlang verhinderd geweest zijnde door ongesteldheid, weder in staat is om op te treden in de Bediening des Woords.Ds. E. J. DE GROOT. ...

30 september 1900
De Heraut
36 woorden
Ds. ARNOLDUS ROTTERDAM.

Ds. ARNOLDUS ROTTERDAM.

Is verschenen bij GE BR. HUGE, Rotterdam, de 2de druk van deyerllais der NeUaiiilsÉDOORDs. ABNOLDÜS ROTTERDAM.Opnieuw uitgegeven en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. KUYPER.Compleet in 2 deelen. Ingen. f 3.30. 3V~ Prospectus op aanvraag verkrijgbaar ...

30 september 1900
De Heraut
38 woorden
van 3