GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1900-09-30
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

- — • — • —Aiteriamscle Maatscliapiij m LerensTerzelering.«eTestlgd te AMSTERB-MI, Keizersgracht 939.aatschappelijk Kapitaal: Ken Bfillioeii ijrixlclen.C!oinmls9arlssen: Mr. Th, HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, H, W, VAN MARLE, Jhi. Mr. . F. DE SAVORNIN LOHMAN, J ...

De Heraut
64 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

eEXCELSIOR.Geïllnstreeri TuflscMft yoor NeerlaMs Volï, ONDER REDACTIE VANA. J HOOOKMniRH.enJ. A. H^ORSISER.Prijs per Jaargang (12 Nrs. i 16 pagina's en 12 Nrs. è 8 pagina's) ƒ 3.50.In de dit jaar verschenen Nrs. vindt men de volgende platen: ...

De Heraut
176 woorden
Ds. E. J. DE GROOT.

Ds. E. J. DE GROOT.

Mogmaals bericht ondergeteekende, woonachtig '" te Breukelen, de Gereformeerde Kerken, dat hij, een tijdlang verhinderd geweest zijnde door ongesteldheid, weder in staat is om op te treden in de Bediening des Woords.Ds. E. J. DE GROOT. ...

De Heraut
37 woorden
Ds. ARNOLDUS ROTTERDAM.

Ds. ARNOLDUS ROTTERDAM.

Is verschenen bij GE BR. HUGE, Rotterdam, de 2de druk van deyerllais der NeUaiiilsÉDOORDs. ABNOLDÜS ROTTERDAM.Opnieuw uitgegeven en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. KUYPER.Compleet in 2 deelen. Ingen. f 3.30. 3V~ Prospectus op aanvraag verkrijgbaar ...

De Heraut
40 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: Door het Locaal Comité te Rotterdam (afr.) ƒ 193.25; door den heer W. J. Caspers te Heinenoord ie storting / 23; door den heer A. Kuyper Boone te Bunschoten ƒ 37; door het Locaal Comité te Amsterdam (afr.) / ...

De Heraut
164 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

ZUID-AFRIKA, VERSCHENEN: Een der oorzaken van den Oorlog in Znid-Afrikaen iets over het Onderwijs inTransraal, DOORJ. A WORMSER ir, te Pretoria.Gevolgd door een Bibliografie van de voornaamste werken gescïreven over Znid- Afrika.JPvlJs 11.S5 ...

De Heraut
83 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

Verschenen: De Crisis inZuid-Afril[a, DOORDr. A. MIJÏPER, Uit de Mevue des deux Mondea vertaaldDOORO. KI. E: L.OXJT.Amsterdam. *Pretoria.Prijs f O.B O.NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPBOEKUASTDEL.VOORHEENHÖVEKE ...

De Heraut
32 woorden
KERKORGEL

KERKORGEL

TE KOOP een soiled KERKORGEL, I geschikt voor 600 a 700 personen, door bijzondere omstandigheden, zeer billijk in I prijs. Direct leverbaar.Brieven franco, onder letter E., Bureau | ' Heraut. ...

De Heraut
28 woorden
HÖVEKER & WORMSER

HÖVEKER & WORMSER

I> ageii van < 3roecle ]3oodsclxap.I. In den Eerstnacbt.II. De Paaschmorgen (met Goeden Vrijdag).III.Op den Pinksterdag (met Hemelvaartsdag).IV. Ond- en Nienwjaar.Prijsper deelf l.SOing-enaaidsf l.'^Sgehonden. ...

De Heraut
236 woorden
van 3