Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
„Ontslapen in Jezus.”

„Ontslapen in Jezus.”

Want indien wij gelooven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzoo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. I Thess 4:14, In de vallei der schaduwe des doods splitst zich de groote heirweg, waarop de volken wandelen, en gaat het met een weg naar boven ten eeu ...

16 december 1900
De Heraut
1760 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

LAATSTE REEKS. XLV. HET HUISGEZIN. V. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Chris tus en op de gemeente. Epheze 5 : 32. ...

16 december 1900
De Heraut
3154 woorden
Schoolquaestie in Australië.

Schoolquaestie in Australië.

Niet van belang ontbloot is het, kennis te nemen van den loop der schoolquaestie in Australië, nader in de Australische kolonie Victoria.In April dezes jaars is daar door den Gouverneur John Madd een Staatscommissie benoemd, bestaande uit veertien leden, alle geestelijken of predikanten, o ...

16 december 1900
De Heraut
1373 woorden
Petronella-Hospital.

Petronella-Hospital.

Amsterdam, 14 December 1900.In de zitting der Tweede Kamer van 22 Nov. 1900 is over dit hospitaal door Dr. Kuyper het volgende gezegd: In de eerste plaats heb ik den heer Minister dank te zeggen, dat gevolg is gegeven aan een wensch, door mij bij de behandeling van de vorige begroot ...

16 december 1900
De Heraut
257 woorden
Verschil van blik.

Verschil van blik.

We leven vlug.Nog eer onze reeks over het drietal dolingen van Intellectualisme, Mysticisme en Practicisme afliep, dook uit Smilde iu zake de Zending reeds een tcgenschrift tegen ons op in forme van een Open brief aan het persoonlijk adres van onzen Hoofdredacteur, en zulks niet in zijn qu ...

16 december 1900
De Heraut
1359 woorden
Practicisme.

Practicisme.

XIII. Ten slotte moet de ziekenverpleging uit het oogpunt der kerk worden bezien.Hierbij snijden we uiteraard de niet-Christelijke ziekenverpleging geheel af, en bepalen ons uitsluitend tot die actieve ziekenverpleging die in den naam van Jezus uitgaat; die ...

16 december 1900
De Heraut
2146 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Duitschland. De Duitschers en de nationale Synode van Dordrecht.Vele Gereformeerden in Duitschland beweren, dat alleen de Heidelberger Catachismus het formulier van eenigheid is voor de Gereformeerden in hun land en dat daarom de artikelen van Dordrecht tegen de Remonstranten voor hen niet ...

16 december 1900
De Heraut
WINCKEL.
1378 woorden
Recensiën.

Recensiën.

De Holbewoner. Een verhaal uit dett tijd der Hervorming door J. Kewning. Groningeti. fan Haan.Voor onze jongens inzonderhéi'l is dit een boeiend, pikant verhaal. Maar dit pikante zit niet zoozeer in de historische kern, die uit het martelaarsboek geput is, als wel in de sterk gekleurde rom ...

16 december 1900
De Heraut
WIJMINGA.
454 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

THEOLOGISCHE SCHOOL Op 6 Dec. 1.1. vierde de Theologische School haren Zes en-veertigsten verjaardag.Prof P. Biesterveld hield aan den avond van dien dag eene rectorale oratie over „Het karakter der Catechese, '' waarna ZHG. het rectoraat overdroeg aan Prof ...

16 december 1900
De Heraut
L. NEIJENS
563 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Niet onaardigen blik in het Indische leven geeft dit schrijven in Hollands Kerkblad: Oost-Indiè', October I900Geachte Redacteur !De menschen hier, ook de ongeloovigen, hebben nog al veel op met wat men vaak «IVIedische Zending' noemt.Als echter die Medische dienst als ...

16 december 1900
De Heraut
1128 woorden
van 3