GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1904-12-04
De Klassieke School in de Economie

De Klassieke School in de Economie

Verschenen: De Klassieke SchoolREDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, op Vrijdag i8 November 1904DOORMr. P. A. DIEPENHORST.Prijs .... irö Cent.Amsterdam. H. A. VAN BOTTENBORG. ...

4 december 1904
De Heraut
38 woorden
Dr. H. BAVINCK Dr. A. KUYPER

Dr. H. BAVINCK Dr. A. KUYPER

Iïilïa!srat29, voor!l3.50.Een Statenbijbel met 40 prachtige platen en 5 kaarten, volledige kantteekeningen, duidelijke druk, op best papier, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. KüYPER, Dr. BAVINCK en Dr. RUTGERS. Gebonden in souden, prachtigen band, met gouden rug en plattit ...

4 december 1904
De Heraut
98 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Krabbendijke /1347I/2; van idem te Tholen A. /1.2S; van idem te Tholen B. /3 18; van idem te Oud-Vosmeer /8.28; van idem teIn dank ontvangen: Nijmegen /J338; van idem te Zuidland Voor de Vereenigiag: ƒ8 r9; van idem te Appingedam /22.70I/2; Aan Contributién: van idem te Bierum /r 6, 471/2; ...

4 december 1904
De Heraut
636 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

AiierflaiGtielaatscliarï m Immwiim.gevestigd teAmsterdam, Keizersgracht 547—549, slnit alle Eapitaals-TerzeMerIngen, Weënwe-pensioênsn, liijfrÊSien, enz ...

4 december 1904
De Heraut
15 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Gronmgsche Hypotheekbank voor Nederland, Cievestisd te QRONIIlCtËM. OUDE BOTERINGESTRAAT No. 72, hoefe MUÜRSTBAAT.Telephoon Intercoiuiaaiiaal No. C9''& .Maatschappelgk Kapitaal ƒ 1, 000, 000.Commissarissen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, J. H. DE WAAL MALEFIJT, A. W SC ...

4 december 1904
De Heraut
122 woorden
Dr. H. BAVINCK

Dr. H. BAVINCK

Te koop aangeboden voor den meestbiedende: i goed onderhouden exempl. vanDr. H. BAYINCK, Geref. Bogmatiek, 4 dln. in de oorspronk. banden. Brieven fr, onder lett. C. D., aan het Bur. van dit blad. ...

4 december 1904
De Heraut
32 woorden
Nederlandsche Fabriek van TURNARTIKELEN

Nederlandsche Fabriek van TURNARTIKELEN

Nederlandsche FabriekvanTURNARTIKELENenSCHOOLMEUBEIEN(eenigst adres in Nederland), J. H. KEUNEN, Haarlemmerweg 329, A.MS TEFtDA.M. ...

4 december 1904
De Heraut
14 woorden
Gerformeerd Gymnasium

Gerformeerd Gymnasium

kiiwmi Gpasim, Sedert de vorige opgave ontving de Vereeniging voor Voorbereidend Universitair Onderwijs de volgende giften.Berlikum: S. A. L. f2; Th. P. R. /o 50; L. R./i; H.F.K. /i; Mej. T. J. /2.50. Üronrijp: U. T. / r: P. P./r; O.K./i; G. IJ. G. /i; E. W. B./0.50; G.deV./oso; Wed ...

4 december 1904
De Heraut
1062 woorden
Ds. G. WISSE Jr.

Ds. G. WISSE Jr.

Uitgaven van J. H. BOS, te Kampen: GbristeltjkeDOORPrijs. ... ƒ 1.39.B8 MmraTaFiis Hsillpi, DOORDienaar des Woords bij de Geref. Kerk ie Kampen. Prijs f 1 Geb. f 1.40.YjiiHaTil ïêÏM Beii der Wel. Mip, DOOR2e druk. Prijs f 1.-. «eb. f ...

4 december 1904
De Heraut
97 woorden
Dr. H. BAVINCK

Dr. H. BAVINCK

BIJ J. H. Hi oK. te Kampenverscheen: PaedagogiscJie JK^^J^^^f^^^noon Dr. H. BA VINCK.Ftoyaal formaat. Prijs .... / S.25. Gehonden .... f S.90, ...

4 december 1904
De Heraut
23 woorden
van 3