GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-02-17
Pro Gege.

Pro Gege.

VII. Van vele boeken te maken, is geen einde, en veel lezens is vermoeiing. Pred. 12:13.De Religie bekleedt in het maatschappelijke en publieke leven niet meer de plaats van voorheen. In de iCz eeuw ging het om de Religie schier alleen, thans drukt haar een ...

17 februari 1907
De Heraut
4305 woorden
Genadeverbond en zelfonderzoek.

Genadeverbond en zelfonderzoek.

XVII. De duidelijke uitspraken van Christus en de Apostelen hebben ons getoond, dat van een nationaal en uitwendig Genadeverbond onder de Nieuw-Testamentische bedeeling geen sprake meer zijn kan. Dat nationale karakter gold alleen voor Israel, behoorde tot den dien ...

17 februari 1907
De Heraut
1676 woorden
En die mannen zeidne: dij zullen niet kunnen. .... en het bolk weende“

En die mannen zeidne: dij zullen niet kunnen. .... en het bolk weende“

Maar de mannen, die met hem opgetrokken waren, zeiden : Wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Numeri 13 : 31. Toen verhief zich de geheele vergadering, en zij hieven hunne stemme op, en het volk weende in dienzelfden nacht. Numeri 14: .De zwartgalligen ...

17 februari 1907
De Heraut
3281 woorden
Leestafel.

Leestafel.

I. J. H. IJAVIVWEKR. Beknopte Geschiedenis der Geref. kerk. van Rotterdam. J. C. Groenewegen, Rotterdam. 3. J. H. LANDWEHR. Kort Overzicht van de Geschiedenis der Gereformeerde kerken in Ne derland van 1795 tot heden. 3e vermeerderde druk. Zwolle, ficma H. Tulp. 3. Jaarboekje voor 1907 van den Ne ...

17 februari 1907
De Heraut
1491 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De nieuwe leer. Het bekende Ëngelsche dagblad de Daily News bevatte in zijn nummer van 11 Jan. 1.1. het volgende bericht: „Een ongewone, zoo niet eenige samenkomst werd gisterenavond in de congregationalistische kerk van Kensington gehouden. De predikant R. J. Campbell, van de City Temp ...

17 februari 1907
De Heraut
1501 woorden
officieele berichten.

officieele berichten.

L. S.lt- Door de classis Zwolle werd in haar vergadering van 7 Febr. praeparatoir geëxamineerd en met algemeene stemmen beroepbaar gesteld in de Geref. kerken de heer J. Voerman, cand. te Steenwijk.Namens de classis, M. SCHUURMAN, h. t. fraeses. ...

17 februari 1907
De Heraut
M. SCHUURMAN
h. t. fraeses.
Ds. R. DE JAGER
Aciuarius.
Js. VAN DER LINDEN
332 woorden
Voor kinderen.

Voor kinderen.

T^XrXlE WJB? REliDJE2V. NIEUWE PLANNEN. XV. Nog pas drie maanden had Rika de school bezocht, toen zij reeds haar huisgenooten kon verrassen met de mededeeling, dat zij tot een hoogere klasse was bevorderd. Mijnheer Braiidwijk e ...

17 februari 1907
De Heraut
H00GENBIRK.
1086 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed, te Baarn, zacht en kalm in den ouderdom van 80 jaar, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer J. VAN DIJK Lz.L. VAN DIJK Jz. J. VAN DIJK—KRAAL. Wed. C. J. VAN DIJK—SCHUURMAN. F, M. VAN DIJK. J. J. VAN DIJK. J. J. VAN DIJK.Februari 1907.Meppel ...

17 februari 1907
De Heraut
50 woorden
Gereformeerde gezindheid

Gereformeerde gezindheid

Gereformeerde Kerkao. BEROEPEN : Genderen, A. Scheele, te Veere. — Ouderkerk a/d. IJssel, D. B. Hagenbeek, te Fijnaart. AANGENOMEN : Schoondijke, J. de Vries, cand. te Watffum. BEDANKT: Scharendijke, J. de Vries, cand. te Warflfum. — De Bilt, A. van Veelo, te Rotte ...

17 februari 1907
De Heraut
226 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GETROUWD : JETZE OZINGAEN NEELTJE SPREY, die, mede nanrens wederzijdsche families, hun dank betuigen voor de vele en velerlei blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.Alphen, 8 Februari 1907. ...

17 februari 1907
De Heraut
29 woorden
van 4