GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-04-07
Naar de Nederlander

Naar de Nederlander

Naar de Nederlander meedeelde, hebben een aantal studenten in de theologie een adres ingezonden aan de Haagsche Synode, waarin aangedrongen wordt op de benoeming van Dr. Kromsigt tot hoogleeraar. Ze wijzen er op, dat in Leiden thans 5 hoogleeraren in de theologie modern zijn, zoodat er voor de mo ...

De Heraut
327 woorden
De 23ste jaarvergadering

De 23ste jaarvergadering

De 23ste jaarvergadering van de Vereeniging van Christelijke verzorging van Krankzinnigen in Nederland, die-Donderdag 11 April te Zwolle zal gehouden worden, belooft zeer belangrijk te worden.Het Algemeen Bestuur brengt de volgende voorstellen ter tafel: a. Machtiging tot het oprich ...

De Heraut
286 woorden
Familieberichten

Familieberichten

uitgever J. C. DE MILDT, Den Haag.Thüringer Weerhuisje met Thermometer, Een verrassend nauwkeurige weervoorspeller. Allerliefst snufje voor de Kamer, Prieel enz, Komt de man buiten, dan wordt 't slecht weer. Komt de vrouw eruit, dan wordt 't fraai weer, Houden man en vrouw zich in ' ...

De Heraut
282 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROKPEN: Hoogeveen, D. Hogenbirk, te Nederhorst den-Berg. — Renkum en Doorwerth, W. B. Renkema, te Rhijnsburg. — Voorst, W. F. C. van LiDgen, te Gerkesklooster.AANGENOMEN: Duisburg, Z. Hoek, te Nieuw-Dordrecht. — Drogeham B, J. Langhou ...

De Heraut
168 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Dordrecht. Vergadering der classis D. V. op Donderdag 2 Mei a s. te Dordrecht. Inzending van stukken of voorstellen tot Zaterdag 20 April bij den eerstondergeteekende.Namens de roepende Kerk, J. DOUMA, praeses.H. J. TE BOVELDT, scriba. ...

De Heraut
J. DOUMA
H. J. TE BOVELDT
Ds. A. TAAL
H. W. v. D. GRAAFF
Ds. E. SCHOUTEN
G. HAMSTEEG
141 woorden
Homoeopathische Apotheek van ALBERT SOMMER.

Homoeopathische Apotheek van ALBERT SOMMER.

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEKvan ALBERT SOMMIER. Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel, Grootste Inrichting in Nederland. HenselsTonicum, afdoend en beproefdbijBIoedarmoedeenZenuwzwakte.ioogr./i; 2oogr./i.75'Purshiana Tabletten, uitstekend tegen hardlijvigheid en voor bloedzuivering ...

De Heraut
100 woorden
Prof. Dr. BAVINCK.

Prof. Dr. BAVINCK.

Heden verscheen de vijfde herziene en vermeerderde uitgave van: Prof. Dr. H. BAl'lIVCH.. S»e Offerande des Lofs.Overdenkingen vóór en n», de toelating tot het Heilige Avondmaal.INHOUD: I. De grondslag der belijdenis. 2. De opvoeding tot de belijdenis. 3. Het richtsnoer der be ...

De Heraut
93 woorden
KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.Ik heb uw middel aangewend tegen diarrhee bij huisdieren en ondervonden dat het onovertrefbaar is. Een kalf, 4 weken oud, leed zoo aan het wit diarrhee, dat het van zwakte niet meer staan kon. Na uw middel volgens voorschrift toegepast te hebben was het den eersten dag al ...

De Heraut
92 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

r Wed. P. M EUK & ZONEHHoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60. Bökantoren: AMSTERDAM, Dam 13-15-17. HILVERSUM, Langestraat 65. HAARLEM, Kruisweg 69.ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.Belasten zich met de uitvoering van EFFECTENORDERS. Nemen en geven GELDEN op PROLON ...

De Heraut
53 woorden
De Administratie van „De Herant”, Amsterdam.

De Administratie van „De Herant”, Amsterdam.

Gedbonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 31 Maart, ten bedrage van f 1.20, per postjvissel over te maken, welken men gelieve te adresseer en aanDe abonnementsprijs van De Heraut is f 1..90 per kwartaal.Na ontvangst van den ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
52 woorden
van 4