GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-04-07
Familieberichten

Familieberichten

Heden nam de Heere tot Zich onze geliefde Dochter en ZusterADRIANA, in den ouderdom van ruim 21 jaar.J. COLIJN. D. J. COLIJN—CALJOUW. P. J. COLIJN. A. M. COLIJN. J. COLIJN Jr. A. COLIJN. J. J. A. COLIJN. Vlissingen, 25 Maart 1907.Algemeene Kennisgeving. ...

De Heraut
42 woorden
INCASSO-BANK,

INCASSO-BANK,

INCASSO-BANK, .uêL-ixisterdaxii, Heerengraclit 535/537 XS^otterdlaiii, Haringvliet Z. Z. 96.Volgestort Kapitaal ƒ8, 000, 000.—Reserve !/1, 037, 589.12.DEPOI§iITO-Rl]IlTE.Met1 dagopzegging k (Bedragen tot/25.000 zonder opzegging) g% 's ...

De Heraut
49 woorden
J. GRAS,

J. GRAS,

Uitgave van I. B. WOLTEBS te Groningen.Zoo juistverschenen: OMMËLIONZEBIJBELLeesboek voor Ohr. Scbolen, CatecMsatiën en luisgezin.DOORJ. GRAS, I Leeraar aan de Kweekschool met den Bijbel | te Groningen, ENDs. A. DE VISSER, Ned. ...

De Heraut
49 woorden
De Administratie van „De Herant”, Amsterdam.

De Administratie van „De Herant”, Amsterdam.

Gedbonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 31 Maart, ten bedrage van f 1.20, per postjvissel over te maken, welken men gelieve te adresseer en aanDe abonnementsprijs van De Heraut is f 1..90 per kwartaal.Na ontvangst van den ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
52 woorden
K.S. DE BOER, Generaal Agent,Sneek.

K.S. DE BOER, Generaal Agent,Sneek.

RHEÜMATIEKffSemiddel tegen jicht en Rheumatiek. Attestenboek gratis.Prijs per flacon 60 CtS. franco bij vooruitbetaling.K.S. DE BOER, Generaal Agent, Sneek.Door dezen betuig ik mijn hartelijken dank voor uw RheumatiekRemedie, dat ik van u ontvangen heb, ...

De Heraut
52 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

r Wed. P. M EUK & ZONEHHoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60. Bökantoren: AMSTERDAM, Dam 13-15-17. HILVERSUM, Langestraat 65. HAARLEM, Kruisweg 69.ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.Belasten zich met de uitvoering van EFFECTENORDERS. Nemen en geven GELDEN op PROLON ...

De Heraut
53 woorden
KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.Ik heb uw middel aangewend tegen diarrhee bij huisdieren en ondervonden dat het onovertrefbaar is. Een kalf, 4 weken oud, leed zoo aan het wit diarrhee, dat het van zwakte niet meer staan kon. Na uw middel volgens voorschrift toegepast te hebben was het den eersten dag al ...

De Heraut
92 woorden
Prof. Dr. BAVINCK.

Prof. Dr. BAVINCK.

Heden verscheen de vijfde herziene en vermeerderde uitgave van: Prof. Dr. H. BAl'lIVCH.. S»e Offerande des Lofs.Overdenkingen vóór en n», de toelating tot het Heilige Avondmaal.INHOUD: I. De grondslag der belijdenis. 2. De opvoeding tot de belijdenis. 3. Het richtsnoer der be ...

De Heraut
93 woorden
Homoeopathische Apotheek van ALBERT SOMMER.

Homoeopathische Apotheek van ALBERT SOMMER.

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEKvan ALBERT SOMMIER. Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel, Grootste Inrichting in Nederland. HenselsTonicum, afdoend en beproefdbijBIoedarmoedeenZenuwzwakte.ioogr./i; 2oogr./i.75'Purshiana Tabletten, uitstekend tegen hardlijvigheid en voor bloedzuivering ...

De Heraut
100 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Dordrecht. Vergadering der classis D. V. op Donderdag 2 Mei a s. te Dordrecht. Inzending van stukken of voorstellen tot Zaterdag 20 April bij den eerstondergeteekende.Namens de roepende Kerk, J. DOUMA, praeses.H. J. TE BOVELDT, scriba. ...

De Heraut
J. DOUMA
H. J. TE BOVELDT
Ds. A. TAAL
H. W. v. D. GRAAFF
Ds. E. SCHOUTEN
G. HAMSTEEG
141 woorden
van 4