GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-04-07
Familieberichten

Familieberichten

Heden nam de Heere tot Zich onze geliefde Dochter en ZusterADRIANA, in den ouderdom van ruim 21 jaar.J. COLIJN. D. J. COLIJN—CALJOUW. P. J. COLIJN. A. M. COLIJN. J. COLIJN Jr. A. COLIJN. J. J. A. COLIJN. Vlissingen, 25 Maart 1907.Algemeene Kennisgeving. ...

7 april 1907
De Heraut
42 woorden
Ds. P. D. DE GROOT.

Ds. P. D. DE GROOT.

Deze week verschijnt: De Mentts ye 't Beieiioenin practicale samenspreking toegeUclit doorDs. P. D. DE GROOT.Prijs ingen. / 0.75; gebonden / 1.10.Leeuwarden. FIRMA A. JONGBLOED. ...

7 april 1907
De Heraut
25 woorden
De 23ste jaarvergadering

De 23ste jaarvergadering

De 23ste jaarvergadering van de Vereeniging van Christelijke verzorging van Krankzinnigen in Nederland, die-Donderdag 11 April te Zwolle zal gehouden worden, belooft zeer belangrijk te worden.Het Algemeen Bestuur brengt de volgende voorstellen ter tafel: a. Machtiging tot het oprich ...

7 april 1907
De Heraut
286 woorden
P. SIJBRANDY,

P. SIJBRANDY,

P. SUBRANDT, Wijnhandelaar, Enkhui^n, beveelt zich bij H.H. Kerkeraden beleefd aan tot het leveren van fijne SpaanSChe WiJn voor Avondmaalsgebruik. Prijs per Anker van 45 flessohen / 40.—. Ook verkrijgbaar per half- en kwartanker. Franco levering naar alle plaatsen in Nederla ...

7 april 1907
De Heraut
41 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TWEEDE WERELDEN. GEEN GOEDE WEG. XXI. Drie jaren waren voorbijgegaan.In dien tijd was veel veranderd, al werd daarvan naar het uiterlijke niet zooveel bespeurd.We hebben reeds, wat voorui ...

7 april 1907
De Heraut
HOOGENBIRK.
1071 woorden
Familieberichten

Familieberichten

uitgever J. C. DE MILDT, Den Haag.Thüringer Weerhuisje met Thermometer, Een verrassend nauwkeurige weervoorspeller. Allerliefst snufje voor de Kamer, Prieel enz, Komt de man buiten, dan wordt 't slecht weer. Komt de vrouw eruit, dan wordt 't fraai weer, Houden man en vrouw zich in ' ...

7 april 1907
De Heraut
332 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

^ElTEHSVffiBaEgKBm' «' v < ? *•*"'•, • , .u? de Nederlanden m I84ADEN HAAG (vroeser 2utphen). Directie HENNY KAPITAAL' f 4.000.000.00 RESERVEFONDS: ruim . • 1.200.000.00 ...

7 april 1907
De Heraut
26 woorden
Homoeopathische Apotheek van ALBERT SOMMER.

Homoeopathische Apotheek van ALBERT SOMMER.

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEKvan ALBERT SOMMIER. Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel, Grootste Inrichting in Nederland. HenselsTonicum, afdoend en beproefdbijBIoedarmoedeenZenuwzwakte.ioogr./i; 2oogr./i.75'Purshiana Tabletten, uitstekend tegen hardlijvigheid en voor bloedzuivering ...

7 april 1907
De Heraut
107 woorden
Leestafel.

Leestafel.

ENKA. (Mej. A. VAN DER VLIES). Kan een echtzinnig christen socialist zijn? Bevesiigend eantwoord. Baarn HoUandia-Drukkerij Ï9°T-Dit boekje is No. 7 van Serie I der „Lsvensragen". Een brochurenreeks voor allen, die in en geestesstrijd onzer dagen belang stellen.ENKA, die het niet aan ...

7 april 1907
De Heraut
1539 woorden
KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.Ik heb uw middel aangewend tegen diarrhee bij huisdieren en ondervonden dat het onovertrefbaar is. Een kalf, 4 weken oud, leed zoo aan het wit diarrhee, dat het van zwakte niet meer staan kon. Na uw middel volgens voorschrift toegepast te hebben was het den eersten dag al ...

7 april 1907
De Heraut
92 woorden
van 4