GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-06-16
’t Komt altijd te pas f 1.20

’t Komt altijd te pas f 1.20

een pakket als onderstaand, en van alles wat. Schrijven kunt ge, zingen, platen kijken, lezen, wat ge maar wilt. No. i. Een Transvaal album met 40 keurige platen en bijschriften in prachtband, welke de waarde heeft van het geheele pakket, dus al het onders*^aande gratis. No. 2. Een China album, e ...

De Heraut
222 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: VoQï de Vereeaigiag; Aan CoQtributiën: Door het locaal comité te Utrecht afrekening /72, van de 10 ets. Vereeniging / 103, samen / 175; door den heer P. J. Wimmers te Maassluis / 46 50; door Ds. J, Runia te Koevorden/ I2-SO-Aan Collecten (voor ...

De Heraut
182 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. ÊEROKPEN: Spijkenisse, H. Mulder, te Zaamslag B. — Tholen B, Fij naart ca. en Haastrecht, W. Veder, cand. te Rotterdam. — Mijdrecht en Harderwijk, A. Hoeneveld, te Kockengen. — Sprang, J. H. Houtzagers, te Kootwijk.AANGENOMEN: Baambrugg ...

De Heraut
153 woorden
Diaconaal Handbork.

Diaconaal Handbork.

Bij J. H. WITZEL, Uitgever teHilvenum, s ter perse, om in den loop van dit jaar te erschijnen: BEWERKT ONDER LEIDIKG VANProf. P. BIK^TEÜYKIil».Het bevat: DEEL I. De geschiedenis van het Diaconaat, door Dr. J. VAN LONKHUIZEN. DEEL IL Het Diakenambt en zijn ...

De Heraut
127 woorden
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK

van ALBBMT SOMMEM. Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel.Grootste Inrichting in Nederland.HenselsTonicum, afdoend enbeproefdbijBloedarmoede en Zen u wz wakte. 100 gr./1; 2 00 gr./i. 7 5 Purshiana Tabletten, uitstekend tegen hardlijvigheid en voor bloedzuiveringperflacon/o.7S. H ...

De Heraut
92 woorden
KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.

Ik heb uw middel aangewend tegen dianhee ij huisdieren en ondervonden dat het onoverrefbaar is Een kalf, 4 weken oud, leed zoo ian het wit diarrhee, dat het van zwakte niet eer staan kon. Na uw middel volgens voorschrift o-'gepast te hebben was het den eersten dag aleter en den tweeden dag ...

De Heraut
91 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

de xredevlandeii« VMDEN HAAO Pn««er2ö^»en3. Dfrectle HENNY.I KAPITAAL . . . . . . y 4.000.000.00 p ' RESERVEFONDSi lura . • 1.200.000.001Wed. P. m EIJK & ZOREHoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60.Bijkantoren: AMSTEHDAM, Dam 13-15-17.HILYEESUM, Langestraat 65. ...

De Heraut
66 woorden
Vragenboekje op de Kieswet

Vragenboekje op de Kieswet

R. C. YERWEIJCK, TEN DIENSTE DER KlEZERSJnet •volled.ige opffave -van distplcten, tabellen, evz.— 4Le> DRUK. — evattende de wijzigingen in igoo aangebracht, de staten, tabellen, enz.Prijsf O.SB.R. C. YERWEIJCK, Trapitoelie og de Leerpiicl ...

De Heraut
63 woorden
RHEUMATIEK

RHEUMATIEK

middel tegen jicht en Rheumatiek. Attestenboek gratis.Prijs per flacon 60 Ots. franco bij vooruitbetaling.K.S. DE BOER, Generaal AgenUneek.Mijn vader, P. van Dam, landbouwer te Linschoten, 82 jaar oud, kon zich bijna niet meer bewegen van de rheumatiek, is door de Rheumatiek ...

De Heraut
54 woorden
De Gerant

De Gerant

900i$imiMmm000i^^wf0^ffi^fff^i^: •(^crefopmcKrtieïterftcnin H^eöerianö.|Bareaux: WARmOESSTRAAT 96, Amsterdam. S•^•^ • iADVERTESTTIE-PRWS: van I—6 regels / i-*", giedere regel meer / °-^°' sCOK'TRACTEW.g ...

De Heraut
47 woorden
van 4