GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-06-16
INCASSO-BANK

INCASSO-BANK

-^^uisterdam.Itotterclam.Volgestort Kapitaal /8, 000, 000.-Reserve /1, 037, 58912.vBelast zich met liet nitzetten van gelden cp proloDgaüe.Hst onderpand wordt gedeponeerd bij de , , 4> atvang; - en Betaalkas", als derde, OFereenkom ...

De Heraut
34 woorden
Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Lezers vanwerpt Uwe Couranten, na ze gelezen te hebben, in de bussen voor de Ziekenhuizen op de Perrons van de Spoorwegstations aanwezig; daarmede verricht gij een nuttig werk.Laat ze vooral niet in den wagen liggen. ...

De Heraut
36 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Hoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60.Bijkantoren: AMSTEHDAM, Dam 13-15-17.HILYEESUM, Langestraat 65.HAARLEM, Kruisweg 69.ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.Belasten zich met de uitvoering van EFFECTENORDERS. Nemen en geven GELDEN op PROLONGATIE. Sluiten ...

De Heraut
46 woorden
De Gerant

De Gerant

900i$imiMmm000i^^wf0^ffi^fff^i^: •(^crefopmcKrtieïterftcnin H^eöerianö.|Bareaux: WARmOESSTRAAT 96, Amsterdam. S•^•^ • iADVERTESTTIE-PRWS: van I—6 regels / i-*", giedere regel meer / °-^°' sCOK'TRACTEW.g ...

De Heraut
47 woorden
RHEUMATIEK

RHEUMATIEK

middel tegen jicht en Rheumatiek. Attestenboek gratis.Prijs per flacon 60 Ots. franco bij vooruitbetaling.K.S. DE BOER, Generaal AgenUneek.Mijn vader, P. van Dam, landbouwer te Linschoten, 82 jaar oud, kon zich bijna niet meer bewegen van de rheumatiek, is door de Rheumatiek ...

De Heraut
54 woorden
Vragenboekje op de Kieswet

Vragenboekje op de Kieswet

R. C. YERWEIJCK, TEN DIENSTE DER KlEZERSJnet •volled.ige opffave -van distplcten, tabellen, evz.— 4Le> DRUK. — evattende de wijzigingen in igoo aangebracht, de staten, tabellen, enz.Prijsf O.SB.R. C. YERWEIJCK, Trapitoelie og de Leerpiicl ...

De Heraut
63 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

de xredevlandeii« VMDEN HAAO Pn««er2ö^»en3. Dfrectle HENNY.I KAPITAAL . . . . . . y 4.000.000.00 p ' RESERVEFONDSi lura . • 1.200.000.001Wed. P. m EIJK & ZOREHoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60.Bijkantoren: AMSTEHDAM, Dam 13-15-17.HILYEESUM, Langestraat 65. ...

De Heraut
66 woorden
KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.

Ik heb uw middel aangewend tegen dianhee ij huisdieren en ondervonden dat het onoverrefbaar is Een kalf, 4 weken oud, leed zoo ian het wit diarrhee, dat het van zwakte niet eer staan kon. Na uw middel volgens voorschrift o-'gepast te hebben was het den eersten dag aleter en den tweeden dag ...

De Heraut
91 woorden
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK

van ALBBMT SOMMEM. Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel.Grootste Inrichting in Nederland.HenselsTonicum, afdoend enbeproefdbijBloedarmoede en Zen u wz wakte. 100 gr./1; 2 00 gr./i. 7 5 Purshiana Tabletten, uitstekend tegen hardlijvigheid en voor bloedzuiveringperflacon/o.7S. H ...

De Heraut
92 woorden
Diaconaal Handbork.

Diaconaal Handbork.

Bij J. H. WITZEL, Uitgever teHilvenum, s ter perse, om in den loop van dit jaar te erschijnen: BEWERKT ONDER LEIDIKG VANProf. P. BIK^TEÜYKIil».Het bevat: DEEL I. De geschiedenis van het Diaconaat, door Dr. J. VAN LONKHUIZEN. DEEL IL Het Diakenambt en zijn ...

De Heraut
127 woorden
van 4