GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-06-16
KNOLBEGONIA’s

KNOLBEGONIA’s

voor perken gereed. Géén zaailingen, doch zeer sterke planten van a-iijgebroeide knollen, die zekerlijk aaniS ; i.ian, en alle voldoening geven. Enkel- I bloemige: in de kleuren rood; schar- *' l.ktn; rose; oranje; -geel; wit; zalmkleur; of in prachtmeogelicg; per dozijn / I.— ; 25 voor / 2.—; 50 ...

De Heraut
279 woorden
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK

van ALBBMT SOMMEM. Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel.Grootste Inrichting in Nederland.HenselsTonicum, afdoend enbeproefdbijBloedarmoede en Zen u wz wakte. 100 gr./1; 2 00 gr./i. 7 5 Purshiana Tabletten, uitstekend tegen hardlijvigheid en voor bloedzuiveringperflacon/o.7S. H ...

De Heraut
92 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De vrijwillige gaven die in Enge land door leden van de Engelsche staatskerk geofferd werden, bedroegen de som van ruim 93 miljoen guldens, waarvan ruim lo miljoen aan de zending onder de heidenen besteed werden. Van de overige 83 miljoen werden 19 miljoen gebruikt voor algemeen herderl ...

De Heraut
WINCKEL.
1906 woorden
INCASSO-BANK

INCASSO-BANK

-^^uisterdam.Itotterclam.Volgestort Kapitaal /8, 000, 000.-Reserve /1, 037, 58912.vBelast zich met liet nitzetten van gelden cp proloDgaüe.Hst onderpand wordt gedeponeerd bij de , , 4> atvang; - en Betaalkas", als derde, OFereenkom ...

De Heraut
34 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Hoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60.Bijkantoren: AMSTEHDAM, Dam 13-15-17.HILYEESUM, Langestraat 65.HAARLEM, Kruisweg 69.ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.Belasten zich met de uitvoering van EFFECTENORDERS. Nemen en geven GELDEN op PROLONGATIE. Sluiten ...

De Heraut
46 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

de xredevlandeii« VMDEN HAAO Pn««er2ö^»en3. Dfrectle HENNY.I KAPITAAL . . . . . . y 4.000.000.00 p ' RESERVEFONDSi lura . • 1.200.000.001Wed. P. m EIJK & ZOREHoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60.Bijkantoren: AMSTEHDAM, Dam 13-15-17.HILYEESUM, Langestraat 65. ...

De Heraut
66 woorden
EISMA & Co.

EISMA & Co.

ISli & Co.Noordeinde 20, den Haag.Kassiersen Commissionairs in effecten. ...

De Heraut
9 woorden
BUSKEN HUET SCHAEPMAN COUPERUS

BUSKEN HUET SCHAEPMAN COUPERUS

Bij Firma G. J. BEITS te Groningenerscheen: —DOORDr. J. JANSEN. Prijs fU9.Deze belangrijke studie is bij iederen boekh. erkrijgbaar. ...

De Heraut
20 woorden
KALFSZIEKTE.

KALFSZIEKTE.

Ik heb uw middel aangewend tegen dianhee ij huisdieren en ondervonden dat het onoverrefbaar is Een kalf, 4 weken oud, leed zoo ian het wit diarrhee, dat het van zwakte niet eer staan kon. Na uw middel volgens voorschrift o-'gepast te hebben was het den eersten dag aleter en den tweeden dag ...

De Heraut
91 woorden
De Gerant

De Gerant

900i$imiMmm000i^^wf0^ffi^fff^i^: •(^crefopmcKrtieïterftcnin H^eöerianö.|Bareaux: WARmOESSTRAAT 96, Amsterdam. S•^•^ • iADVERTESTTIE-PRWS: van I—6 regels / i-*", giedere regel meer / °-^°' sCOK'TRACTEW.g ...

De Heraut
47 woorden
van 4