GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1908-03-01
Nu deze week

Nu deze week

Amsterdam, 28 Febr. 1908.Nu deze week ons het zilveren ambtsfeest bracht van Ds. Sikkei, mag ook onzerzijds een woord van oprechte hulde niet ontbreken.De reformatorische arbeid, dien Ds. Sikkel in het kleine Hijlaard aanving en op zoo uitnemende vyijze heel Friesland tot zegen deed ...

De Heraut
456 woorden
Een koopie voor de Heraut-lezers.

Een koopie voor de Heraut-lezers.

E6E Um m ie Hurant-ieMNo. I. Dat nog steeds door gevraagde boek van Ds. W. H. GISPEN. Brieven aan een vriend te Jeruzalem, daar vroeger altijd /2.2s voor is betaald, doch wat nu niet meer behoeft. Thans slechts de helft of/r.2S franco thuis en dan gratis: No. 2. Een keurig uitgevoerd portr ...

De Heraut
256 woorden
Met diep leedgevoel

Met diep leedgevoel

Met diep leedgevoel is ook door ons het bericht ontvangen, dat het God den Heere behaagd heeft Mr. H. H. Grosheide, na langdurige krankheid, tot Zich te roepen.Reeds op zich zelf ligt in dat afsnijden van het leven van een • jongen man, die bijna aan den eindpaal zijner studiën gekomen was ...

De Heraut
175 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Waarder, A. F. van Hulsteyn, te Langerak. — Woubrugge, H. Buitenhuis, te Vreeswqk. — Wolvega, G. Kerssies, te Marrum ca.AANGENOMEN: Schoondijke, A. Merkelijn, cand. te 'S'Gravenhage.BEDANKT: Fijnaart c.a., D. Hogenbirk, ...

De Heraut
156 woorden
G. STEINBERGER.

G. STEINBERGER.

Verscnenen bij EGELING'S Boekhandel, Amsterdam; -doorG. STJSINBEFtGER, Vrij vertaald door Mej. J. H. K(UYPER).Met een woord vooraf van Prof. Dr. H. BAVINCKPrijs gebonden /1.25, ingenaaid 90 cent.INHOUD: Gemeenschap Zijns lijdens. — Het verborgen le ...

De Heraut
139 woorden
Spaarbank VOOR DE Stad AMSTERDAM.

Spaarbank VOOR DE Stad AMSTERDAM.

SpaarbankVOOR DEDe zittingen worden gehoudenot Inbreng en Terugbetalistg: ELKEN WERKDAG des morgens van gl/j ot 12I/2 uur en des avonds van 61/2 tot Sl/g uur. In het Hoofdbureau, ingei No. 546 bij de ijzelstraat: ELKEN WERKDAG des avonds van 61/g ot 8I/2 uur. In de Bij ...

De Heraut
125 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Oroningsche Hypotheekbank voor Nederland.CSevestigd te CS^OMIMGEM.Telephoon Intercommiinaal 9fo. 674.Maatschappeigk Kapitaal ƒ 1, 000, 000.Uitstaand bedrag aan Hypotheken op 31 December 1907, /"2.556.230.—, aan Pandbrieven /' 2.520.746 73I/2Commissarissen: PROF. ...

De Heraut
123 woorden
KERKBOUW ANTWERPEN!

KERKBOUW ANTWERPEN!

KERKBOUW ANTWERPEN!Met verwijzing naar onze vorige advertentie herhalen wij ons roepen om steun. Reeds mochten wij ruim fl.' 500 ontvangen in giften van fl. TOO af tot fl. I toe. Daarvoor onze hartelijke dank. Er is nu nog fl 3500 noodig. Alle gaven, groot en klein, zijn welkom. Dat Neder ...

De Heraut
99 woorden
D. A. DAAMEN

D. A. DAAMEN

ONMISBAARvoor eiken Bijbellezer, die ernstig studie van de Schrift wil maken en inzonderheid voor hen, die onderwijs daarin hebben te geven is: -: HaEdboek voor de : • -: Beoefening der : - BijbelsckeOescbiedenis, van E. STOCK e. a. bewerkt doorDs. W. B. RENKEMA. ...

De Heraut
79 woorden
A. JONGBLOED

A. JONGBLOED

Aiom in den Boekhandel verkrijgbaar: ., J. C. SIKKEL. Gij zijt van ChristusLeerrede over i Cor. 3:32a / 0.20J. C. SIKKEL. Ter Gedachtenis. „ 025JOHAINES CALVIJN'S Gulden boekskeover den recht Christelijben Wandel35 et., in bandje „ 0, 60J. VAN ANDE ...

De Heraut
79 woorden
van 4