Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

37 resultaten
Filteren
van 4
„Zichzelven vernietigd”.

„Zichzelven vernietigd”.

Maar heeft zichzelven vernietigd, de gestaltenisae eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den menschen gelijk geworden. Phil, 2: 7. Het lijden-van Jezus klimt hoe meer het einde nadert, In onze geloofsartikelen wordt zelfs geheel zijn optreden ais de Man van ...

22 maart 1908
De Heraut
1792 woorden
Pro Kege.

Pro Kege.

TWEEDE REEKS. XXV. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zuUen. Maar wij weten, dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen; want wij zullen hem zien, ...

22 maart 1908
De Heraut
3460 woorden
Inderdaad kan niet worden ontkend,

Inderdaad kan niet worden ontkend,

Amsterdam, 20 Maart 1908.Het slot van het rapport der Boiswardsche classis luidt aldus: Inderdaad kan niet worden ontkend, dat, indien de inwendige roeping voor de rechte bediening van het Woord noodzakelijk is, de kerk zich, voorzoover dit in haar vormogen heeft te vergewissen, dat ...

22 maart 1908
De Heraut
1326 woorden
Artikel XXXVI.

Artikel XXXVI.

VIl (Slof). De uiteenzetting, van wat onze vaderen met Artikel XXXVI bedoeld hebben, is hiermede ten einde gebracht.Waarschijnlijk hebben de Gereformeerde Kerk en Hollandia gewacht, totdat we aan het einde onzer bespreking waren, voordat ze ons antwoord gave ...

22 maart 1908
De Heraut
2061 woorden
Leestafel.

Leestafel.

I. H. S. S. KuYPER, Een half jaar in Amerika, D, A, DAAMEN, MEJ. KUYPER is een half jaar in Amerika geweest.Zij was daar de gast van MRS, CAROLINE ATWATER, de Amerikaansche schrijfster, die zij, toen deze in 1900 ons land bezocht, behulpzaam is geweest bij het maken van studies voor ...

22 maart 1908
De Heraut
1381 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ook onder de modernen wordt toch gevoeld, hoe in de vermenging van kunst en religie een zeer gevaarlijk element schuilt. £en ingezonden stuk in de Hervorming protesteert daarom tegen de kunstvoordraeht van gewijde poëzie, door Mevr. Holtrop van Gelder gegeven: De godsdienstige bewustheid d ...

22 maart 1908
De Heraut
904 woorden
Dereenigingsleden.

Dereenigingsleden.

ONZE JONGELINGEN. VIII. Hoe geheel anders dan wat we in ons vorig artikel aanhaalden uit de verslagen van Groningen en Overijsel, klinkt wat uien uit Friesland meedeelt: Ons ledental ging ook dit jaar flink vooruit: het steeg ...

22 maart 1908
De Heraut
629 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gesticht voor Melaatschen. Wij lezen in De Wachter: In The A. R. Presbyterian" deelt Mej M Alexander mede, van haar bezoek dat zij bracht aan het gesticht voor melaatschen te Bawa Lukham, twaalf mijlen van Sialkot, waaraan wij het volgende ontleenen: In dit gesticht worden thans 30 ...

22 maart 1908
De Heraut
WINCKEL.
957 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

RIJSWIJK, 5 Maart. Het was voor onzen scheidenden leeraar, Ds, E. Kropveld, op Donderdag 5 Maart een aangenamen avond. Eenige broeders hadden zich tot een commissie gevormd met het doe', Z.Eerw., namens leden, catechisanten en belangstellenden een aandenken aan te bieden. Een groote schare had 's ...

22 maart 1908
De Heraut
210 woorden
Buitenland

Buitenland

Frankrijk. Uit Madagascar.Het schijnt dat er betere tijden voor de Zending op Madagascar zullen aanbreken. Althans een poging om op Madagascar zelf een demonstratie te doen plaats hebben ten gunste \an de politiek, die door den gouverneur Augagneur gevolgd wordt, is jammerlijk mislukt. Het ...

22 maart 1908
De Heraut
875 woorden
van 4