GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-03-20
Pro hege.

Pro hege.

DERDE REEKS, (Vijfde gedeelte). Cbristas Kooiogscbap en de Staat. III. DE EENHEID VAN ONS GESLACHT. Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeborenen Zo ...

20 maart 1910
De Heraut
4199 woorden
Het college van collectanten

Het college van collectanten

Amsterdam, 18 Maart 1910.Het college van collectanten der Remonstrantsche gemeente te Rotterdam vierde onlangs zijn 250 jarig bestaan met een feesteitjken maaltijd. De spijskaart vermeldde niet alleen de gerechten, maar voegde bij elk gerecht een „toepasselijken bijbeltekst". Reeds op zich ...

20 maart 1910
De Heraut
417 woorden
Een dogmatisch geschil?

Een dogmatisch geschil?

XXV. Het woord Hades in het Nieuwe Testament, dat bijna overal in citaten of beeldspraken aan het Oude Testament ontleend, gebruikt worde en de vertaling is van het Hebreeuwsche Sche»! moet daarom niet naar de myiho logische voorstellingen, die de Grieken van den H ...

20 maart 1910
De Heraut
2315 woorden
„Het is Bolbeacht.”

„Het is Bolbeacht.”

[GOEDE VRIJDAG.] Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij: Het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf den geest. Joh. 19 : 30. Het „ Volbrachi" van Golgotha vat in één enkel, diep uit h& t hart gescheurd, woord, saam, ...

20 maart 1910
De Heraut
1634 woorden
De theorie der „lijdelijkheid”

De theorie der „lijdelijkheid”

De theorie der „lijdelijkheid" neemt onder de Gereformeerde broeders in de Hervormde Kerk steeds bedenkelijker proporties aan. Wezen we onlangs op een merkwaardige uitspraak in De Waarheidsvriend, niet minder teekenend is wat thans in De Gereformeerde Kerk wordt gevonden.Een inzender vroeg ...

20 maart 1910
De Heraut
647 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In Korea, het land waar de Christelijke zending in de laatste jaren veel terrein won, vindt men 3 410 Boedbistische tempels. Ongeveer de helft van deze gebouwen stonden ten tijde van de telling evenwel verlaten en waren in een staat van verval. De andere heiff wordt door Boedbistische priesters e ...

20 maart 1910
De Heraut
WINCKEL.
209 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. s. De classis 's-Gravenhage heeft in hare vergadering van 22 Febr.l.l. peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten den heerF. C. Meyster, beroepen Pred. te Zegwaart c. a. Namens de classis: F. W ...

20 maart 1910
De Heraut
F. W. GROSHEIDE
J. C. C. VOIGT.
S. BAKKER
J. E. V0NKENBERG
L. VAN DER VEN
V. HEPP
858 woorden
Buitenland

Buitenland

Prankr^k. Madagascar.Reeds veel is over den toestand geschreven die op Madagascar geschapen is door het op> treden van den socialistischgezinden gouverneur Augagneur. Wij .willen nog bet een en ander daaraan toevoegen, hetgeen ontleend is aan hetJournal de Geneve. Men mag op het ...

20 maart 1910
De Heraut
714 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. KuYPEn, TAFEREELEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT in beeld gebracht door beroemde hedendaagsche schilders van alle landen. Amsterdam — Uitgevers-Maatschappij „Elsevier" — 1910.Van dit plaatwerk met toelichtende bijschriften van DR. A. KUYPER, zond de Uit£e'ers-Maatschappij „Elsevier" ons ee ...

20 maart 1910
De Heraut
968 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT KWAAD TOT GOED, III. SCHIPBREUK.Nog een paar jiar duurde de ongelukkige, noodelooze oorlog met Engeland, die eigenlijk het werk was van de tegen-OraBJe-panij, en ons veel schade en weinig eer bezorgde. Toen eindelijk in 1784 vrede werd gesloten, h ...

20 maart 1910
De Heraut
HOOGENBIRK.
1202 woorden
van 4