GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1910-06-26
„Mijn God, wij, Israël, kennen U.”

„Mijn God, wij, Israël, kennen U.”

Dan zullen zij tot Mij roepen: ijn God, wij Israël, kennen U. Hoséa 8 : 12.Zelf verhaalde Faulus op den Areopagus, hoe hij, bij het wandelen door Athene's straten, vreemd had opgezien, toen hij op zij van den weg een altaar zag, waarop stond: „Aan den onbekenden God gewijd". Een Heidensch ...

26 juni 1910
De Heraut
1658 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

DERDE REEKS. (Zesde gedeelte). Het Koningschap van Christus en de Wetenschap. IV. BESPIEGELING. Want wie van de menschen weet hetgene des menschen is ...

26 juni 1910
De Heraut
3661 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van verscliillende zyden verzoekt men ons, den termijn van inteekening op de premie-exemplaren in boekformaat van deze artikelenreeks, te verlengen. Wilj besloten daarom de gelegenheid tot inteekening te blijven openstellentot 15 Juli 1910, Ook vroeg men een inteekenbilj ...

26 juni 1910
De Heraut
„De Heraut”.
209 woorden
Reeds uit practisch oogpunt verdient

Reeds uit practisch oogpunt verdient

Amsterdam, 24 yuni 1910.Reeds uit practisch oogpunt verdient het voorstel van Dr. van Lonkhuijzen dus geen aanbeveling. Noch Staatssubsidie noch een s Algemeen fonds zal afdoende verbetering brengen. Het voorbeeld der Hervormde e Kerk toont dit. En te verwonderen behoeft dit niet. Hulp van ...

26 juni 1910
De Heraut
2340 woorden
Politiek of Kerkelijk?

Politiek of Kerkelijk?

I Het voorstel, dat dezer dagen bij verschillende Synodes aanhangig is gemaakt, dat onze Kerken offlcieel bij de Overheid zullen aandringen op wederinvoering van dj doodstraf, eischt, dat eerst een principieel onderzoek worde gedaan naar de vraag, of en in hoeverre ...

26 juni 1910
De Heraut
1022 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Kerkeraden in Zaid-Holland (Zuidelijk gedeelte.)De particuliete Synode heeft besloten, dat deputaten naar art. 11 en 13, het fioantieele stuk, u toegezonden, per circulaire zullen toelichten, om het in de Synode van 1911 te behandelen. Gij wordt dus verzocht het u reeds toegezonden ...

26 juni 1910
De Heraut
M. H. K. MOL
A. WILDEBOER
L. G. GORIS
809 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Ontkerstening der massa. Uit Baden.De redactie van de Fost, het Berlijnsche hoofdorgaan der Rijkspartij, schreef een lang artikel, waarin over het onkerkelijk worden van het volk gehandeld wordt. Zij schreef: „Er is niet meer aan te twijfelen, wij staan voor het feit dat de br ...

26 juni 1910
De Heraut
WINCKEL.
550 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. POSTMUS. OUD-MOLLAND EN DE REVOLUTIE. Nieuwe Studiën en Schetsen. Met Portretten et) Illustratiën. Kimpen — J. H, Kok — 1910. Een lijvig boek van niet minder dan 436 bladzijden, dat met zijn kloeke letter op zwaar papier, met zijn gulden stempels op blauwen band, een indruk van voornaamheid ma ...

26 juni 1910
De Heraut
997 woorden
Vereenigingsleden.

Vereenigingsleden.

„VACANTIE BUITEN". Als in het voorjaar, reeds lang vóór de zomervacanties beginnen, het weer mooi is, worden haast in alle kringen voor de komende maanden plannen gemaakt. Ieder voor zich rekent uit, waarheen hij zal gaan, hoe lang hij uit zal kunnen blijven, hoeve ...

26 juni 1910
De Heraut
998 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Weer een tweetal vragen doet H. te R.De eerste luidt: Men hoort wel eens zeggen: Klaar is Kees; waarom wordt hier juist Kees genoemd? Hierop is te antwoorden dat Kees hier in 't algemeen een mensch kan aanduiden, gelijk bijv. dikwi ...

26 juni 1910
De Heraut
HOOGENBIRK.
976 woorden
van 3