GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM

VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM

Land Vaderen"Bij J. H. KOK te Kampenverscheen thans compleet: VAN GOLGOTHA NAAR lERUZALEnPASCHEN - HEMELVAART PINKSTERENDOORP. BIESTERVELD, in leven Hoogleeraar a. d. V. UniversiteitENDr. B. WIELENGA, v.d m te Arnhem480 ...

De Heraut
125 woorden
KEURIGE BOEKEN.

KEURIGE BOEKEN.

Mrs YONGE. De Erfgenaam van Redclyffe. Nieuwe uitgaaf met 4 fraaieplatOD, 2 deelen voor slechts /1.90. In 1Prachtband slechts /2 50.Miss CUMMINS. De Lantaarnopsteker. Nieuwe uitgaafmet 4 fraaie Platen.2 deelen voor slechts /190. In 1 PracMband slechts /2 50.Verk ...

De Heraut
57 woorden
Het roepen om

Het roepen om

Het roepen om vrouwenkiesrecht ook in de kerk geeft soms den indruk, alsof de vrouwen metterdaad tuk zouden zijn op iiet voorrecht om aan de kerkelijke verkiezingen deel te nemen.Men spreekt dan van de arme vertrapte vrouw, die eeuwenlang van haar wettige rechten beroofd is geweest en dors ...

De Heraut
298 woorden
Leestafel.

Leestafel.

W, H. T. GAIRDNKB. ISLAM EN CHRISTENDOM, naar het Engelsch, voor Nederland bewerkt door JACQUELINE C. RÜTGKRS. Uitgegeven door den Zendmgs studie raad 1910.Dit boek is een zelfstandige bewerking van GAIRDNER'S, ten vorigen jare in Londen verschenen THE REPROACH 01 ISLAM.RBV. GAIRDNB ...

De Heraut
1078 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Daitschland. Ds hoogleeraar Dr. P. Tschac kert heeft een dik boek uitgegeven over het „ontstaan van de Luthersche en Gereformeerde Kerkleer" (Göïtingen 1910, bij Vandenhoek en Ruprecht).De hoogleeraar Hêrnack heeft eens uitgesproken, dat de dogmengeschiedenis in den arbeid van Luther een e ...

De Heraut
413 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door Ds. J. Houtzagers: Van den heer Dr. P. van Bysterveld, 's-Gravenhage / 10.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, omdat de gemeente zelve zoo weinig bijbrengen kan, te willen gedenken. ...

De Heraut
D. HULLEMAN.
39 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een hond-: rd jaar geleden , waren er in het Schotsche eiland Arren op 5000 Inwoners slechts drie kerken. Tegenwoordig zijn er op een bevolking van 4, 800 drie en twintig kerken. Zeven kerken werden geïnstitueerd, sedert het Hoogerhuis nu vijf jaar geleden besliste dat de kerkgebouwen en hospital ...

De Heraut
WINCKEL.
741 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT KWAAD TOT GOED. XIX. IN DE SCHOOL. 't Was Maandagmorgen tegen negen uur, dat Mina zich naar het huis begaf, waar juffrouw Van Leeuwen school bieM. Deze ontving haar met vreugde, en vertelde haar wa ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1213 woorden
Officiteele Berichten.

Officiteele Berichten.

Aan het agendum voor de Prov. Diaconale Conferentie dei Geref, Kerken in Zuid-Holland, te houden te Delft, D.V., op Woensdag 12 Oct, 1910, in de Zuiderkerk, aan de Geer, ontleenen we het volgende: Behandeling van de ingekomen vragen: I. Wanneer tot eene diaconie het verzoek komt fin ...

De Heraut
K. V. ANKEN
G
KEIZER
1125 woorden
De pas gepubliceerde

De pas gepubliceerde

De pas gepubliceerde statistiek van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika geeft in het eerste deel een overzicht van den toestand der verschillende kerken, volgens de opgave van het jaar 1906. Uitvoerig wordt hierin vermeld, hoe groot het aantal leden en avondmaalgangers is, welke bezittingen el ...

De Heraut
201 woorden
van 4