GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

NederlandsGhe Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389, Btlkantoor te liondon, 2. Great Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETOEIi.Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEnFOHTEIN. I0HAHHESBÜR6, POTCHEPSTBOOB, WITBANK en PBEIIEB OlINE. ...

25 september 1910
De Heraut
95 woorden
Ds.N.Y.VAN GOOR

Ds.N.Y.VAN GOOR

, VERSCHENEIf: DE BELIIDENIS DES GELOOFS, TOEGELICHT DOORD§. M. Y. VÜH GOOR, — v. D. M. TE GRONINGEN —350 bladzijden, royaal formaat, compres gedrukt met duidelijke letter. : -: Pri s ingen. ƒ2.40. - Oeb. /2.90.Deze verklaring oneer belijden ...

25 september 1910
De Heraut
69 woorden
J.J.KOK te Kampen

J.J.KOK te Kampen

Dr. A. KTIYPEB'8Goedkoope Volksuitgaven.FraotijkderGodLzallffbeïd 46 Bij'belstudiën.Datde genadeparttoullerIs.Hetbell in ons.40 Bijbelstudiën.48 Bijbelstudiin, Honig uit den Rotssteen, De leer der ...

25 september 1910
De Heraut
45 woorden
INDIE.

INDIE.

Ondergeteekende verzoekt vriendelijk doch ringend, wanneer iemand van Gereformeerden uize naar Indië vertrekt, opgave te mOgen ntvangen, al is het per briefkaart, vanaam en stoomscMp.D. J. B. WIJERS. Kwitang (Weltevreden). ...

25 september 1910
De Heraut
30 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

rWed. P. ViN EUK k ZONEBLoof dllcaiitoor: Bijkantoreii: AMSTERDAM, Damrak 60.AMSTERDAM, Dam lB-15-17.HILVERSUM, Langestraat 65.HAARLEM, Kruisweg 69.ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.DORDRECHT, Wijnstraat, hoek Wijnbrugsteeg ...

25 september 1910
De Heraut
54 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BmoKPEK : Terwiipel G. Noordhof, te Lippenhuizen. — Roodeschool, G. D. Scheepsma, te Boom» bergum. — Wolfaartsdijk, H. Buitenhuis, te Vreeswijk. — Waarder, J. Schoonhoven, te Scherpenieel. v EAANOINOMEN: Yselmonde, D. Steenhuis, te Ulru ...

25 september 1910
De Heraut
564 woorden
Officiteele Berichten.

Officiteele Berichten.

Aan het agendum voor de Prov. Diaconale Conferentie dei Geref, Kerken in Zuid-Holland, te houden te Delft, D.V., op Woensdag 12 Oct, 1910, in de Zuiderkerk, aan de Geer, ontleenen we het volgende: Behandeling van de ingekomen vragen: I. Wanneer tot eene diaconie het verzoek komt fin ...

25 september 1910
De Heraut
K. V. ANKEN
G
KEIZER
1135 woorden
VADER en MOEDER

VADER en MOEDER

Wegens verleend eervol ontslag aan de tegenwoordige titularissen, tengevolge vati gevorderden leeftijd, roept het Bestuur van Het Prov.Ger. Weeshuis te MIDDELHABNIStegen i April 1911 bij deie gegadigden op voot de betrekking vanVADER en MOEDERaan gemelde stichting, waa ...

25 september 1910
De Heraut
97 woorden
MATTH. HENRY

MATTH. HENRY

3^^ Thans isOompleet versclienenhet EERSTE DEEL(Matiheus—Markus—Lukas)VAN DEletterlijke en Practioale Verklaring van het Nieuwe TestamentDOOROPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALD.VERMEERDERD MET EEN VOORREDE VANDr. H. BAVINCKDit ee ...

25 september 1910
De Heraut
284 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

-*? HJLEVENSVERZEKERINGde Nederlanden va» i845BRAND - -1 VERZEKERINGINBRAAKDEN HAAG (vroeger Zulpben). OIrecUB HENNY. KAPITAAL, . . . . . t 4.000.000.00 RESERVEFONDS rui» . • 1.420 00000 ...

25 september 1910
De Heraut
27 woorden
van 4