GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-11-13
Pro Rege.

Pro Rege.

DERDZ REEKS. (Zevende gedeelte). Het Koningtchap van Christus en de Kunst. V. ONS SCHOONHEIDSBESEF. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, ...

13 november 1910
De Heraut
3763 woorden
„Groeien als een palmboom”.

„Groeien als een palmboom”.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon, Psalm 92 : 13. Psalmisten en profeten zien telkens en telkens weer in de plantenwereld het beeld van ons menschelijk leven. Het dier is op cijn vier pooten voorovergedrukt, ...

13 november 1910
De Heraut
1679 woorden
PRO REGE

PRO REGE

De termijn voor inteekening op een premie-exemplaar van Pro Rege verstreek. Toch bereiken ons nog telkens aanvragen. Met het oog hierop, stellen wij de inteekening, en nu voor het laatst, nogmaals open en wel tot 15 November 1910. Wie nog een premie-exemplaar wenscht, geve zich dus thans onverwij ...

13 november 1910
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
De Administratie van „De Heraut”.
223 woorden
Het „Dordtsche Kerkschandaal”

Het „Dordtsche Kerkschandaal”

Amsterdam, 11 November.Het „Dordtsche Kerkschandaal”, gelgk men het genoemd heeft, heeft opnieuw getoond, hoe droef de toestanden zijn op kerkelgk gebied inhetHervormd genootschap.Het modernisme spant in den jongsten tijd bgzonder zgn krachten in, om het verloren terrein te hervrinn ...

13 november 1910
De Heraut
946 woorden
Komen we thans tot de vraag

Komen we thans tot de vraag

Komen we thans tot de vraag, hoe de moeilijkheid, waarvoor Artikel 171 ons plaatst, kan worden opgelost, zoo dient hier natuurlek wel te worden onderscheiden.Wat het onrecht betreft onze Kerken aangedaan, zoo schuilt dit onrecht niet zoozeer in Artikel 171 zelf, gelijk we hebben aangetoond ...

13 november 1910
De Heraut
2270 woorden
Van meer dan

Van meer dan

Van meer dan eene ^'de werd ons gs vrasgd, waarom we dusver niet hebben geantwoord op hetgeen Dr. de Hartog op den protestavond te Amsterdam gehouden, tegen ons heeft aangevoerd.Hierop zg het volgende geantwoord.Vooreerst dat Dr. de Hartog wel aan twee onzer redacteuren een introduc ...

13 november 1910
De Heraut
226 woorden
Uit de Pres.

Uit de Pres.

In de Hervorming heeft zich"een''strijd ontsponnen over de vraag, of de Zeriding inindie wenscheliik is of niet.Ds. G. de Leeuw van Barchem, die in he geding betrokken werd, laat zich aldus over de Zending uit: Nu Dr. Hille Ris Lambers mijne stukken in de Lochemsche Courant ook in d ...

13 november 1910
De Heraut
346 woorden
Ieestafel.

Ieestafel.

I. ScHEüRKAtENDiR von hct Gercfoimeerd Tractafttgcnootïcbap „FILIPPUS" voor 1911. Firm» F. P. D' HÜY, Middelburg; en MABTHA ScKEURKALSNtDiR, uitgcgeTcn ten voordeelc van de MARTHA-STicHxraG, bij J, M. BREDKE te Rotterdam.In mooie herfsttinten van geel ea bruin ea rood dort zomergroe ...

13 november 1910
De Heraut
1273 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT KWAAD TOT GOED. XXV. GOEDE RAAD. „Misschien zoo ging de ander voort, " zijn er, wat scholen betreft nog wel meer dingen die men bij u in Nederland van ons kon overnemen".„Door onze Zondagsch ...

13 november 1910
De Heraut
HOOOENBIRK.
881 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Een goed woord over opwekkende prediking.De vraag, hoe de prediking meer levenwekkend zal worden, werd door den superintendent Brinckman van Bromberg onlangs op een conferentie behandeld. Hij gaf daarbij de volgende wenken: I. De predikers van wie kracht uitging, hebben ...

13 november 1910
De Heraut
WINCKEL.
635 woorden
van 4