GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1911-08-20
„Geen rekening gehouden.”

„Geen rekening gehouden.”

Doch er werd met hen geen e rekening gehouden van het geld, dat in hunne hand geleverd was, want zij handelden trouwelijk. 2 Kon. 22; 7. De tempel te Jerusalem kostte geducht veel aan onderhoud, en het geld voor dit onderhoud werd gevonden uit hetgeen een ieder, di ...

20 augustus 1911
De Heraut
DR. A. K.
1358 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Het D. G. adres van de Geref. kerk te Leiden is V. d. Horst, scriba, Haarlemmerweg 34. NAtnecs dea kerkeraad: D. G. V. D, HORST, scriba.De Classes Gouda bericht den kerken, dat ia plaats vaa Ds. Hagenbeek, Ds. .S. Kamper te Haastrecht als Actuatius is benoemd, en dat de stukken voor ...

20 augustus 1911
De Heraut
D. G. V. D
HORST
J. OSINGA
L. G. GORIS
J
BOSCH SR
W. B. RENKEMA
W. E. V. DUIN
793 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland, Christel ij k-aationale arbeidersbeweging. Nog een oordeel over de veroordeeling van den pledikant Jatho.De Evangelische werklieden-vereeaigiagea nemen langzaam maar gestadig ia ledental toe. Verleden jiar waren er 107.C00 Isden, dit jaar kwam men op 115000, Bovendiea zija er ...

20 augustus 1911
De Heraut
WINCKEL.
2322 woorden
DE NEDERLANDSCHE CONCORDANTIE DES BIJBELS,

DE NEDERLANDSCHE CONCORDANTIE DES BIJBELS,

van A. TROMMIUS, Nieuwe 3 e uitgave, groot iormaat. Gebonden in stempelbaud voor sleehts / 6 75.Over deze uitgave zegt de Nederlander i Juli 1911: „Het werk is compleet. — Aanbeveling onnoodig.Ieder ontwikkeld bijbellezer moest het rich aanschaffen. Predikanten, Evange ...

20 augustus 1911
De Heraut
69 woorden
LISSONE & ZOON

LISSONE & ZOON

• Een Onbekende Zee! •Ettelijke Nederlanders hebben, nooit de Zuiderzee gezien; duizen-^ den nooit haar bevaren. WieLissone'sdageltjksche rondreis (Zondags uitgesoaderö) medemaakt van Amsterdam naar Marken, Volendam, Enkhuizen, (of Hoorn) kanzich een denkbeeld van onze ...

20 augustus 1911
De Heraut
82 woorden
SCHOOL- en STUDIEBOEKEN

SCHOOL- en STUDIEBOEKEN

^i^* Gemakkei ij ke betalingsvoorwaarden.Boekhandel W. TEN HAVE, voorheen Hö/eker's Boekhandel, Kalverstraat 154j b/h. Spui.Telef. 4(«& i6. ...

20 augustus 1911
De Heraut
17 woorden
De Holland Vulpen Cº. - Zeist,

De Holland Vulpen Cº. - Zeist,

zendt na ontvangst van postwissel ad/4.— franco een degelijke — — — —-VEILIGHEIDS-mPENmetzware 14 karaats gouden pea met iridium punten. Ze is van klein model (gesloten slechts 9 cM. lang) en kan in elke richting in den zak gedragen worden. — — —Garantie 3 jaar. De onderdeele ...

20 augustus 1911
De Heraut
74 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden werd onze gemeente zwaar getroffen door het plotselinge overlijden van één harer opzieners, broederJ. H. SLOTHOUBER.Door zijn heengaan verliest onze kleine kerk haar krachtigste steun. Trooste God de bedroefde betrekkingen.Wat in verderfelijkheid gezaaid wordt, wordt op ...

20 augustus 1911
De Heraut
48 woorden
JOHS. ALBERTS,

JOHS. ALBERTS,

Tabak- en Sigareumagazijn = = „BILDIEDIJK", =Bllderdffkstraat & , - Amsterdaiu.Ruime sorteering van goede merken in eiken prijs.zojsrnA.GS GESZ, OTMN. ...

20 augustus 1911
De Heraut
20 woorden
CHRISTEN-GENEESHEEREN.

CHRISTEN-GENEESHEEREN.

Het Bestuur der Vereeniging tot CiJ> istelJjke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in de Veres» igde Staten van Noord-Amerika, gevestigd te Grand Eapids Mieh, zoekt, een CHRISTEN-GENEESHEER, genegen om op te treden als Genessls eer-Directeur van de Stichting, waaraan de opening met zo ...

20 augustus 1911
De Heraut
90 woorden
van 3