GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1911-11-26
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

XXXV. De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uwe maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land. dat Ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uwen naam groot maken; en wees een zegen. Gen, I2 : I, 2.De o ...

26 november 1911
De Heraut
DR. A. K.
4322 woorden
„Vroolijker”.

„Vroolijker”.

Ik ben vroolijker in den weg uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom. Ps. II9: I4.Wie taal en toon in de Schrift beluisteit, metkt gedurig hoe de Heere onder zijn volk ^vroolijkheid^' wil zien heerschen.Zooals de morgensterren vroelijk zongen, zoo ook omringt de Heere zijn volk m ...

26 november 1911
De Heraut
DR. A. K.
1434 woorden
Dr. J. R. Slotemaker de Bruine schreef

Dr. J. R. Slotemaker de Bruine schreef

Amsterdam, 24 Nov. 1911 JDr. J. R. Slotemaker de Bruine schreef In de Stemmen voor Waarheid en Vrede een pittig artikel over de Volkstelling en de Hervormde Kerk, waarvan we gaarne nota nemen.Op zich zelf reeds strekt het Dr. Slotemaker de Bruine ^tot eere, dat hij aan de struisvoge ...

26 november 1911
De Heraut
874 woorden
Onze liturgie.

Onze liturgie.

I. Nu het vraagstuk aan de orde is gesteld, hoe onze eeredienst kan verbeterd worden, en reeds van verschillende zgden het bericht tot ons kwam, dat men op de volgende Generale Synode de herziening van onze liturgie ter sprake hoopt te brengen, meenen we onzen Kerk ...

26 november 1911
De Heraut
Dr. H. H. K.
1964 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij ondergeteekende en in hartelijken dank ontvangen: van den heer A, J. F Schaaphorst, Loosduinsche Kade, van G. M. B gevonden in de diaconie collecte 9 Nov. 1.1./5; van Ds. H. J. Kouwenhoven, gevonden collecte Kerk te Leiden / 2.50.Kootwlfk, voorzitter. ...

26 november 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
42 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Het Ritualisme aan de innende hand.Onlangs werd in vele Roomsche bladen hoog pgegeven van het groot aantal Engelsche Anlicansche predikanten, dat in de laatste jaren ot de Roomsche kerk overging. Het bleek el van achteren dat dit overdreven was, maar e ontkennen is het niet dat d ...

26 november 1911
De Heraut
1086 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Class. Zendingsdag te Gasselteroijeveen.Op Donderdag 9 Nov. j.l. werd vanwege de classis Assen een zendingsdag gehouden teGasselternijeveen. Des namiddags te half 2 werd de eerste samenkomst geopend. Da pastor loei Ds. K. V. d. Veen trad op, liet zingen Pa. 72 : 1, las den 7 2 en Ps ...

26 november 1911
De Heraut
J. DOUMA
929 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Eenigen tijd geleden zag ik in uw geërd blad de vraag aangaande de uitdrukking „De deugd in het midden", en heb met genoegen het antwoord gelezen. Nu zou ik gaarne een soortgelijke vraag (met dezelfde bedoeling) onder de vragenrubriek in uw blad geplaa ...

26 november 1911
De Heraut
HOOGENBIRK.
1427 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Het plan is gevormd om te Jerusalem eene Joodsche universiteit te stichten. Het is gevormd door den heer Israël Abrahams, lector aan de universiteit van Cambridge in de Talmudische litteratuur en de bekende millionair Rabinerson te Kiew. De laatste wil ook beurzen schenken aan studenten bij besta ...

26 november 1911
De Heraut
WINCKEL.
996 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. Miss E. SAXTON WINTER. TOEN DK KONINGIN FMNSESJE WAS. Met toestemming der Schrijfster uit het Engelsch vertaald door H. S, S. KuïPER. J. Bootsma, 'sGravenhage.Miss SAXTON WINTER is geweest de Engelsche gouvernante van onze tegenwoordige Koningin. Als zoodanig door Koning WILLEM III beno ...

26 november 1911
De Heraut
G.
1195 woorden
van 3