GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1912-03-03
Stokpaardjes

Stokpaardjes

'if si^*s: , maakt uw huid zuiver en zacht met Jeugdig frissche rose, verblindendschoone teint, verdrijft zomarsproeten, puisten enz en alle Verdere huidonreinheden. Verkrijgbaar i 50 cent per Stuk bi] Apothekers, drogisten, en coiffeurs.il ...

3 maart 1912
De Heraut
34 woorden
Christel. Vereniging van Nederland te Londen.

Christel. Vereniging van Nederland te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.Bovengenoemde vereeniging vergadert eiken Dinsdagavond te 8 UUT in 't gebouw van het Duitsche Cliristel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street. Fitzroy Square W.Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J. BOER, 50 Burnfoot Aven ...

3 maart 1912
De Heraut
41 woorden
De heraut

De heraut

wÊ$m$mÊm$miMi$(mÊm$mmm$mÊiÊm0m^^VAN DEercf0): meEttie ifeetften in l^etiErïanb.Bureaux: WABHOEBSTRAAI! 96, Amsterdam.•^•••ADTBBVBM'riCi-PBUSvan I—6 regelsr i.ao, iedere regel meer., .., /o.ao, ...

3 maart 1912
De Heraut
62 woorden
Dr. H. H. KUYPER

Dr. H. H. KUYPER

...

3 maart 1912
De Heraut
0 woorden
De Voorschotkas voor leden der Gereformeerde Kerk te Amsterdam

De Voorschotkas voor leden der Gereformeerde Kerk te Amsterdam

fOe Voorscliotkas vaar leden der# Gereformeerde Kerk te Amsterdamstaat onder bestuur van de Heeren J. W. Reese, Voorzitter; F. J. Rietveld, Secretaris; W. C. Ristjouw, Penningmeester-boekhouder; H. Rootlieb, J. Balhuizen, J. A. von Meijenfeldt en A. W, Blink.Het beheer wordt ...

3 maart 1912
De Heraut
172 woorden
De Groninger Brandw. Mij.

De Groninger Brandw. Mij.

De Groninger Brandw. lij.I ËiitoiTti Groningen, Amsterdam, Botterdam. M Verzekert tegen onderling en vaste premie.M. BROUWER.Directie: F. DUESTERHUIS. ...

3 maart 1912
De Heraut
21 woorden
DEUTSCHE OST-AFRIKA-LINE.

DEUTSCHE OST-AFRIKA-LINE.

DEUTSCHE OST-ATBIKA-LmE.RONDOM AFRIKA.41 Afvaarten per maand.2 X via Las Palmas, Tenerlffe, Swakopmimd, Lttderitzbuclit(AngraPeqiiena) 2 X Yia Lissabon, Marseille, Napels en Snez-Eanaal.Jidresi voor goederen en passage bfl de i^genten: Voigt & Geber Transpor ...

3 maart 1912
De Heraut
42 woorden
DIACONALE ARBEID.

DIACONALE ARBEID.

Uitgave van de Diaconie der Geref • Kerk te Amsterdam, bevattende zeer'belangrijke mededeelingen uit het diaconale leven. Frqs 50 cent. Verkrijgbaar bij de Boekhandelaren: I K. VAN DORSTHAGEN, Von Zesenstr. 116. P. A. KARSDORP, Haarlemmerdijk 38. B. D. GIMBEL, Overtoom 354. J. KRAAN ...

3 maart 1912
De Heraut
83 woorden
HOHS. ALBERTS.

HOHS. ALBERTS.

•JOH®. -A^LBEItTS, Tabak- en Sigarenmagazijii = „BILDEKDIJK", =miderdlfkstraat 5, - Amisterdani.Ruime sorteering van goede merken in eiken prijs.ZOJN-DJLQSOESIJOTEN: ...

3 maart 1912
De Heraut
19 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, Gevestigd te GRONINGEN.

Groningsclie Hypottieelcbaiilc ? oor Rederlaiil«evestlgd te CiROMOiCiEM.Maatsehappelp Kapitaal ƒ 1, 000, 000.Commissariasen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, Amsterdam; A. W. SCHIPPERS, Vlaardingen; JHR. H. A. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, Rotterdam; MR. P. DIELE- MAN, Middeièurg; S. S ...

3 maart 1912
De Heraut
106 woorden
van 4