GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1913-08-03
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 'a-Gravenhage, De kerkeraad der Gerefoimeeide kerk van 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-G^a'/eU' hage D.V, vergaderen zal te 'sGravenhage op Dinsdag 2 September a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 12 Augustus e.k. bij den scriba, ...

3 augustus 1913
De Heraut
C. LION CACHET
R. DE JAGER.
P. VAN HOVEN
906 woorden
„Naar het goeddunken huns harten”.

„Naar het goeddunken huns harten”.

Maar hebben gewandeld naar het goeddunken huns harten, en naar de Ba als, hetwelk hunne vaders hun geleerd hadden. Jeremia 9 : 14. In zekeren zia kunt ge seggen, dat ieder vtfj man altoos naar het goeddunken ztjns harten wandelt. Oas doen en laten gaat tot op zeker ...

3 augustus 1913
De Heraut
DR. A. K.
1320 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Conferentie der Primi­tieve Methodisten.De jiarlijksche conferentie der Primitieve u Methodisten werd in 't begin van Juni te Derley gehouden. In de toespraak, waarmede de g voorzitter rev. Jos. Ritson die samenkomst opende, wees hij op de toenemende vermindering in ledental die ...

3 augustus 1913
De Heraut
1878 woorden
PREDICATIEN

PREDICATIEN

Heden verscheen bö J. H. KOK te Kampen: PREDICATIENIN DE JAREN 1867 TOT 1873 TIJDENSZUN PREOIKANTSCHAP IN HETNEOERLANDSCH HERVQRMDEKERK-GENOOTSCHAP GEHOUDEN TEBEESD.UTRECHT EN AMSTERDAM —: —Dr. A. KUYPER ...

3 augustus 1913
De Heraut
27 woorden
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

Nederlandsche Bank Yoor Zuid-Afrika, gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 389.By kantoor te LONDEÏf, 2 Graet Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETORIA, Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEJttFONTEIN, JOHANNESBURG, POTCHEFSTROOM, WITBANK en PREMIER-MINE, Corresponde ...

3 augustus 1913
De Heraut
129 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Thomas Scheltus stichting, te AMERSFOORTTegen October a. s. in het TehuiS VOOr Dames GEVRAAGD eeneinwonende Directrice, dame uit den deftigen stand, behoorende tot de Gereformeerde Kerk, van 30- tot 4o-j»rigen leeftijd en van gezond en krachtig gestel.Brieven vó ...

3 augustus 1913
De Heraut
56 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Bozum, S. Sleeswijk Visser, te Rijsoord. — Avereest, Dr. C. N. Impeta, prop. te Katwijk-aan Zee. — Bunschoten (A), G. Doekes, te Nieuwdorp. — Gelselaar—Geesteren, ƒ. J. Wielenga, te Waddinxveen. — Renkum, G. v. d. Zanden, te 's-Grave ...

3 augustus 1913
De Heraut
453 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Cootribatidn: door den heer J. F, P, Weinssen te Amsterdam fa.Aan Collecten (voor de Theol, faculteit): van de GerefortDcerde Kerk te Hengelo / 6 96; van idem te Vroonishoop/ia 30; te Z ...

3 augustus 1913
De Heraut
183 woorden
De Heraut

De Heraut

w$m0mtm»Êm0ifm$(t0ifimmmm0^VAN DEerefo)cmcEriie föetftenBureaux: WABHOEISTRAATixi JgeöEtï96, AMSterdaM.an b.ABVBKTEiNTIS-PRMIi van I—6 regels . . . , , . . . T i.ao, iedere regel lueer . . . • . . / o.ao.COSTTBACTBl»Bij Contrac ...

3 augustus 1913
De Heraut
54 woorden
ABSHAUBBIN’s of Anti-Rheumatische Watten.

ABSHAUBBIN’s of Anti-Rheumatische Watten.

ABSHAUBBIN'8 of Anti-Bhenmatisclie Watten.Deze watten zijn het zekerst werkend middel tegen alle pijnen of ongemakken door gevatte koude ontstaan, bizonder voor de zoozeer gevreesde plaa^ Rheumathiek, Kiespijn, Schouderpijn, Spierenpijn in nek, armen of beenen enz. enz. Bij het beerschende ...

3 augustus 1913
De Heraut
199 woorden
van 3