GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1914-03-29
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CXXVI. VIERDE REEKS. XXVII. En de zee gaf de dooden, die in haar waren; en de ood en de hel gaven de dooden, die in haar waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hunne wer ...

29 maart 1914
De Heraut
Dr. A. K.
3909 woorden
Het doctoraat.

Het doctoraat.

IV. De gedachte, dat de «dienst der doctoren*, waarvan onze Kerkenorde gewag maakt, nog nimmer in onze Gereformeerde Kerken zou bestaan hebben en thans eerst zou moeten ingesteld worden, is derhalve onjuist gebleken. Dit misverstand kon alleen insluipen, doordat me ...

29 maart 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
1887 woorden
Geschiedenisvervalsching ?

Geschiedenisvervalsching ?

De heer J. Schouten heeft onlangs een Geschiedenis der Christelijke Kerk uitgegeven, bestemd om als leiddraad te dienen voor onderwijzers en onderwijzeressen aan Christelijke Scholen. Dit boek, dat zelfs in de Nederlandsche Kerkbode met lof gerecenseerd werd, omdat het over het geheel zeer object ...

29 maart 1914
De Heraut
442 woorden
„Leiben hem het Kruis op, dat hij het achter Jezus droeg”.

„Leiben hem het Kruis op, dat hij het achter Jezus droeg”.

En als zij hem wegleidden, namen zij eenen Simön van Cyrene, komende van den akker, en leiden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. Lucas 23 : 26. Den nacht, die aan de bange worsteling , met den dood voorafging, had Jezus slapeloos doorgebracht. ...

29 maart 1914
De Heraut
Dr.A.K.
1227 woorden
Beroepen.

Beroepen.

In de Rotterdamsclie Kerkbode wordt naar aanleiding van het bedanken van Ds. Meyster voor het beroep naar Amsterdam de opmerking gemaakt, dat het niet wenschelijk is, predikanten, die nog pas zoo kort in huti gemeente werkzaam zijn, weg te willen roepen.Over het algemeen stemmen we met dez ...

29 maart 1914
De Heraut
180 woorden
Op den dag van den

Op den dag van den

Amsterdam, 17 Maart 1914.Op den dag van den «stillen omgang' — een soort van processie die de Roomschen te Amsterdam elk jaar houden ter gedachtenis aan het Mirakel, dat in 134S met de hostie zou geschied zijn en waaraan Amsterdam voor een goed deel zijn opkomst dankte — werd door het plaa ...

29 maart 1914
De Heraut
811 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. H. BAVINCK. CHRISTELIJKE WERELDBE­ SCHOUWING. J. H. Kok, — 1913 — Kampen. »Christelijke wereldbeschouwing* was in 1904 het onderwerp van PROF. BAVINCK'S akademische rede, toen hij het rectoraat over de Vrije Universiteit overdroeg aan zijn opvolger.Van deze verhandeling, toenmaals reed ...

29 maart 1914
De Heraut
G.
1159 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Dordrecht. De classis zal D.V. vergaderen op Donderdag 7 Mei e.k.Punten voor het agendum worden vóór 16 April ingewacht bij den eerstondergeteekende. Adres: Kapellelei 6. Berchem-bij-Antwerpen.De roepende kerk van Antwerpen: Dr. V. HEPP ...

29 maart 1914
De Heraut
Dr. V. HEPP
F. VERBRUGGHE
Ds. J. F. VAN HULSTEIJN
J. J. DE JAGER
Ds. C. LINDEBOOM
J. SPIERING
J. B. JANSEN
H. G. V. D. DOOL
188 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Hieraan zij nog toegevoegd, dat de Stand.., eenige weken geleden, in een driestar met opzicht tot deze zaak, nog^deze opmerking ten beste gaf: Nadere belijdenis.• Van meer dan één kant vond onze opmerking, dat het voor de Protestantsche Kerken steeds meer tijd werd, om bij het uitbr ...

29 maart 1914
De Heraut
Dr. A. K.
2142 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Breken met de Kerk. De actie om het - volk te bewegen met de Kerk te laten breken, duurt nog steeds in Duitschland voort. Het is zeker een droevig teeken des tij ds, dat er een comité „Confessionslos" gevormd is, dat dit comité zich verbonden heeft met den „Bond van proletarische vri ...

29 maart 1914
De Heraut
473 woorden
van 3