GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-06-27
K.S. DE BOER,

K.S. DE BOER,

Hoofdpiifltalletten- van Dr. BARTON. -De hevigste, telkens terugkeerende hoofdpijn geneest. De zwaarste hoofdpijn is binnen enkele minuten radicaal verdwenen. Zij die veel vergaderingen moeten bezoeken of zeer veel moeten spreken of lange reizen doen, geven wij den raad om ze beslis ...

27 juni 1915
De Heraut
129 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Lochem-Barchem, B. van Halsema, te Haastrecht. — 's Gravendeel en Strijen, F. W. H. Bramer, te Heinkenszand. — Oostermeer, D. B. J. van der Meulen, te Sellingen.BEDANKT : Urk, R. W. Huizing, te IJmuiden. — Veenwoudsterwal, H. ...

27 juni 1915
De Heraut
219 woorden
VIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.

VIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereform. Grondslag.PROGRAMVOOR DEVIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.te houden te Groningen, 7 en 8 Juli 1915.Op Woensdag 7 Juli, des avonds te 7J^ uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Zuiderkerk, S ...

27 juni 1915
De Heraut
350 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Rusland. Verbanning van Luthersche predikanten. Gezegende werking van het alcoholverbod.Uit Rusland komen niet vele mededeelingen. En dit is geen wonder. De meeste berichten komen toch over Duitschland tot ons, en het is verboden om direct of indirect aan een Duitscher een brief te zenden; ...

27 juni 1915
De Heraut
WINCKEL.
386 woorden
Officiele Berichten.

Officiele Berichten.

De classis Almkerk heeft in hare vergadering van den 17 Juni 1.1. praeparotoir geëxamineerd den heer J. H. A. Bosch te Almkerk, Theol. candidaat, en hem met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. kerken.Namens de classisJ. BOEIJINGA, h. t. scriba.Kort verslag van ...

27 juni 1915
De Heraut
J. BOEIJINGA
h. t. scriba.
K. VAN ANKEN
Scriba II.
547 woorden
Het nationalisme  in de Jodenzending.

Het nationalisme in de Jodenzending.

Een der ernstigste vraagstukken, die in onze dagen bij de zending onder de Joden aan de orde zijn gekomen, is het streven om de Joden voor het Christendom te winnen, door hen ook als bekeerde Joden hun nationaliteit te laten behouden. De Joden, zoo zegt men, vormen onder alle volken nog altoos ee ...

27 juni 1915
De Heraut
825 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

ALLE DINGEN. III. 'HAAT. Zooals ik zei, hadden Andries en ik het niet recht op elkaar begrepen. Zoo kwam het dan zeker ook dat \ve nooit over onze verdiensten hadden gesproken. Er was iets dat mij daar ...

27 juni 1915
De Heraut
HOOGENBIRK.
1240 woorden
„ook schreeuwt elk beest des belds tot u."

„ook schreeuwt elk beest des belds tot u."

Ook schreeuwt elk beest des velds tot U; want de waterstroomen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Joel 1 : 20. Van twee kanten tegelijk dringt ook nu weer het gerucht van het lijden der dieren tot ons door, 't gerucht van een lijde ...

27 juni 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1280 woorden
In zijn uitlegging

In zijn uitlegging

Amsterdam, 25 Juni 1915.In zijn uitlegging op Deuteronomium heeft Calvijn met nadruk er op gewezen, hoe God de Heere in de krijgswetten, die Hij aan Israël heeft gegeven, met name ervan gewaagd heeft, dat door Israel, wanneer het oorlog voerde, de wetten der menschlievendheid niet zouden g ...

27 juni 1915
De Heraut
1450 woorden
Leestafel

Leestafel

1. L. E. LEVENSBEELDEN. Utrecht. — G. J. Ruys. — 1915.De ontvangst van dit mij, door den uitgever, ter beoordeeling toegezonden nieuwe boek van L. E., was mij een aangename verrassing.LEVENSBEELDEN toch was mij oaverwacht tot bewijzend teeken, dat de Schrijfster, wier riaam zoo besc ...

27 juni 1915
De Heraut
G.
1860 woorden
van 4