GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-06-27
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Juni, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welke men gelieve te adresseeren aanDe Administratie van „De Heraut" Amsterdam.De abonnementsprijs fl.ZO per kwartaal. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
58 woorden
E.J. BOSCH Jbzn.

E.J. BOSCH Jbzn.

, spoedig verschijnt bij den uitgever E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal: De beteekenis van Israels valCommentaar op Romeinen IX-XIdoor Ds. G. ETOEKES± 340 pagina's royaal formaat. Prijs, degelijk gebonden, f 5.50.S^~ Zooals bekend, is dit belangd, rijke werk ...

De Heraut
122 woorden
Pliilip Mauro

Pliilip Mauro

Pliilip MauroEEN GETUIGENISThans afzonderlijk verkrijgbaar.Prijs f O.lS ; 10 ex. a f 0.10. ...

De Heraut
12 woorden
VIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.

VIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereform. Grondslag.PROGRAMVOOR DEVIJF-ËN-DERTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST.te houden te Groningen, 7 en 8 Juli 1915.Op Woensdag 7 Juli, des avonds te 7J^ uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Zuiderkerk, S ...

De Heraut
350 woorden
K.S. DE BOER,

K.S. DE BOER,

Hoofdpiifltalletten- van Dr. BARTON. -De hevigste, telkens terugkeerende hoofdpijn geneest. De zwaarste hoofdpijn is binnen enkele minuten radicaal verdwenen. Zij die veel vergaderingen moeten bezoeken of zeer veel moeten spreken of lange reizen doen, geven wij den raad om ze beslis ...

De Heraut
129 woorden
DR. JAMES NEIL

DR. JAMES NEIL

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen heden de Ie aflevering vanPALESTINA t BIJBELTOELICHTING VAN ZEDEN GEWOONTEN EN BEELDSPRAAK IN DE HEILIGE SCHRIFTNAAR HETDr. JAMES NEILENGELSCH VANBEWERKT DOORJ.A.WORMSERMET GEKLEURDE TITELPLAAT EN 23 OPHELDE ...

De Heraut
97 woorden
Philip Mauro

Philip Mauro

Uitgaven van D. A. DAAMEN - Den Haag.Zooeven verschenen: Phiiip MauroDE TEGENMDIGE STAND VAN HET GEWASPrijs ƒ 0.15 ; 10 ex. a f 0.10Een boekje juist voor dezen tijd.Philip MauroLEVEIJ IN HET lORQVertaald door NELLY. Derde druk. Prijs ing. f ...

De Heraut
39 woorden
LEVEN IN HET WOORD

LEVEN IN HET WOORD

Philip MauroLEVEIJ IN HET lORQVertaald door NELLY. Derde druk. Prijs ing. f 0.60; geb. ƒ 0.85. ...

De Heraut
13 woorden
Dr. J.JM. DONNER

Dr. J.JM. DONNER

Bij J. H. DONNER te ROTTERDAM verscheen : Woorden der Zaliilieid, Zestien leerredenen vanDs. A.ROORDA, Laatstelijk predikant te Leiden.Met een woord vooraf vanDs. J. H. DONNERen een portret van denschrijver.Prijs ƒ 1, 25 ingena ...

De Heraut
53 woorden
Dr. C.. VAN PROOSDIJ

Dr. C.. VAN PROOSDIJ

BOEKVERKOOPING.Bij H. A. VAN BOTTENBURG, Prinsengracht 493 Amsterdam, zal begin October a.s. publiek worden verkochtde Bibliothekenvan wijlen den WelEerw. ZeerGel. Heer Ds. C. VAN PROOSDIJte Amsterdam, van een Em. predt., van een hoofdonderw. en andere verzamelingen. ...

De Heraut
47 woorden
van 4