GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1917-12-23
"het licht schijnt in de duisternis".

"het licht schijnt in de duisternis".

[KERSTFEEST 1917]. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Johannes 1 : 5. Geheel de Schepping, al wat uit die Schepping werd, en hetgeen, eei.s in de Voleindin ...

23 december 1917
De Heraut
Dr. A. K.
1335 woorden
"Een kind is ons geboren".

"Een kind is ons geboren".

[KERSTFEEST 1917, ] Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijnen schoudrr; en m n noemt zijnen naam Wonderlijk, Raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. JesajalX^S. Op ons Kerstfee ...

23 december 1917
De Heraut
Dr. A. K.
3600 woorden
Het nieuwe gravamen.

Het nieuwe gravamen.

Het gravamen, dat Dr. C. M. Buizer, lid der Gereformeerde Kerk te Middelburg, bij den Kerkeraad aldaar heeft ingediend, en dat nu naar de Classis zal worden gezonden, luidt aldus: „Als belijdend lid van de Gereformeerde .Kerk te Middelburg acht ik mij verplicht een bezwaar, dat bij mij ger ...

23 december 1917
De Heraut
1737 woorden
Geldbelegging.

Geldbelegging.

Het bericht, dat de Russische regeering alle staatsschulden, geannuleerd had —ook al is het later tegengesproken — heeft toch een oogenblik den schrik bij ons volk er in gejaagd. Indien het waar was, zou c'e finantieele ramp ook niet te overzien zijn geweest.' Meer dan een milliard van ons nation ...

23 december 1917
De Heraut
446 woorden
Ons heilig Kerstfeest, dat de volgende

Ons heilig Kerstfeest, dat de volgende

Amsterdam, 21 December 1917.week gevierd zal worden, wekt in elk menschelijk hart, dat naar den vrede dorst, te dieper ontroering, omdat te midden van het schrikkelijk oorlogsgeweld, dat door de heerschzucht der Vorsten ontketend werd, het Kerstfeest ons weer spreken komt van het Koningski ...

23 december 1917
De Heraut
1586 woorden
Geestelijke belangen.

Geestelijke belangen.

Niet ten onrechte wordt er over geklaagd, dat bij de regeling der distributie zoo sterk met de materieele en zoo weinig met de geestelijke belangen van ons volk gerekend wordt.Toen wegens het gebrek aan kolen het lichtverbruik tot een minimum gereduceerd werd, werd terstond een gunstige ui ...

23 december 1917
De Heraut
343 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

KERSTFEEST. Uit de heem'len Daalt Hij neder, Zwak en teeder Als een kind Ter verlossing Van verloor'nen. Straks herboornen, Die Hij mint. Zoo zingt de dichter, als hij ziet op het naderend Kerstfeest, ...

23 december 1917
De Heraut
HOOGENBIRK.
1028 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: In Iiidië heeft de actie voor de Vrije Universiteit, zooals die reeds iai g in Nederland wordt gevoerd, de geesten wakker gemaakt en ons aai> gespoord, om zooveel in ons vermogen is, mede te werken tot haren bloei. Uiteraard ...

23 december 1917
De Heraut
541 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Ge doopt worden voor de d o o u en.In een Engelsch Christelijk blad lazen wij het volgenne, waaruit blijkt welke ernstige verliezen de Kerken door den oorlog geleden hebben: Wat Paulus met de uitdrukking «voor de doeden, gedoopt worden (1 Cor. 15 : 19) bedoeld heeft, zal wel niem ...

23 december 1917
De Heraut
WINCKEL.
1045 woorden
Kerkeraads verkiezingen.

Kerkeraads verkiezingen.

II. Kan dus, bij alle waardeering, .die we overigens hebben voor den nauwkeurigen arbeid van de uitgevers van ons Kerkelijk handboekje '), niet gezegd, dat de conceptregeling door hen geleverd voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen, gelukkig is geslaagd, zo ...

23 december 1917
De Heraut
' Dr. H. H. K.
2381 woorden
van 3