GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-05-16
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Westbroek en Zuilichem, G. O. Donner, cand. te Amersfoort. — Vorden, C. M. Huizenga, te Hoogersmilde. — Woubrugge, W. M Ie Cointre, cand. te 's Gravenhage. — De Bildt (U.), R. E. van Arkel, te Soest. — Oude Pekela, M. Post, te Nieuw- ...

16 mei 1920
De Heraut
256 woorden
Dr. C. SCHAINK.

Dr. C. SCHAINK.

te AMSTERDAM (Keizersgracht 495).Het Ie Toelatingsexamen zal D. V. gehouden worden in het begin van Juli a. s.Aanmelding hiervoor bij den Rector, Dr. C. SCHAINK. ...

16 mei 1920
De Heraut
25 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden is in Jezus ontslapen onze innig geliefde Zoon en BroederEVERARDUS DE LANGE, in den ouderdom van 13 jaaren 10 maanden, leerling derChr. H. B. S. te Leeuwarden.De Heere heeftgegeven, de Heere heeft genomen, denaam des Heeren zij geloofd ...

16 mei 1920
De Heraut
54 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in haren Heer en Heiland onze beste Tante, MejuffrouwJOHANNA MARIA PONNEte Heerenveen, in den ouderdomvan ruim 87 jaar.L. G. PONNE.W. PONNE—VAN OOIK. ...

16 mei 1920
De Heraut
24 woorden
Ds. C. WARNER

Ds. C. WARNER

, Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen heden : DEN LOOP GEËINDIGDLEERREDE OVER 2 TIM. 4.VANDs. C. WARNERIn leven predikant te Brussel.Prijs (met portret) io.so. ...

16 mei 1920
De Heraut
26 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden nam de Heere tot Zich onzen geliefden Broeder, mede-opzienerG. BRANDSE, in den ouderdom van 74 jaar.Gedurende 25 jaar heeft hij, bijna onafgebroken, onze Kerk in hel ambt van ouderling gediend.Hij was een blijmoedig geloovige en getuigde veel en gaarne van de lie ...

16 mei 1920
De Heraut
64 woorden
Gevraagd

Gevraagd

Gevraagdtegen stevigen prijs: HOEKSTRA: Nachigezichten van Zacharia.SILLEVIS SMIT: Rom. 8.Br. m. aanbiedingen onder lett. B. aan het bureau van dit blad. ...

16 mei 1920
De Heraut
21 woorden
MENIGERLEI GENADE

MENIGERLEI GENADE

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen heden vanMENIGERLEI GENADEWEKELIJKSCHE LEERREDENENONDER REDACTIE VANDr. J. C. DE MOOR en Dr. B. WIELENGA, MEÏ MEDEWERKING VAN VELE GEREFORM. PREDIKANTENals No. 3 van den lOen Jaargang: „Eenmaal- en Daarna". ...

16 mei 1920
De Heraut
119 woorden
ONESIFORUS-BANK UTRECHT.

ONESIFORUS-BANK UTRECHT.

|| ||ONESIFORUS-UTRECHT.K •Verstrekt bouwkapitaal tegen zekerheldsstelling aan Kerken, Scholen, Stichtingen.•I • aGeeft uit 4Vi 7o 10-jarige Obligaties in stukken van fl, 1000.—, SOO.—, 250.—, 100.—, 50.—.^ ffInlichtinge ...

16 mei 1920
De Heraut
34 woorden
Boazspaarbank

Boazspaarbank

renyt Uw Spaaryeldeiibij deBoazspaarbankte Amsterdam.HEERENGRACHT t77. Qk.! BLOEMGRACHT 164Rente 3, 24a etV.wins4a«ndA»l. ...

16 mei 1920
De Heraut
12 woorden
van 4