GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-05-16
Familieberichten

Familieberichten

...

16 mei 1920
De Heraut
0 woorden
Prof. Dr. T. HOEKSTRA

Prof. Dr. T. HOEKSTRA

I Zoo juist verscTieen : Prof. Dr. T. HOEKSTRA! Gereformeerde Fredikiny |IPRIJS f 2.25.J Een boek voür onzen tijd vooral | j van btlang, na de preeken van F f onderscheiden zijden, zoowel naar J I inhoud ali vorm worden becriti- | 4 seerd. | J Een boek voor „Oad ...

16 mei 1920
De Heraut
69 woorden
VEREENIGING CHRISTELIJKE LECTUUR

VEREENIGING CHRISTELIJKE LECTUUR

VEREENIGING CHRISTELIJKE LECTUURGOEDKOOPEPST"Voor f 11.75 ontvangen enslechts f 6.00MenAls No. 1, 2 en 3 van JAARGANG 1920 zijn verschenen en vperden aan de leden 6EATIS VERZONDEN: HOOGER OP! DOOR J. G. DE KONINCEEN VERHAAli UIT HET VOLLE MJ ...

16 mei 1920
De Heraut
136 woorden
Dr.H.BAVINCK

Dr.H.BAVINCK

Bi'iJ. H. KOK te Kampen verscheen heden: Bijbelsche en Religieuze PsyclioiogiedoorDr.H.BAVINCKHoogleeraar a. d. V. U. te Amsterdam (7364)Prijs ing. f 3.75 - Geb. in stempelb. 15.25 ...

16 mei 1920
De Heraut
26 woorden
N.V. „PHARUS”

N.V. „PHARUS”

e nN.V. „PHARUS”'s-Gravenhage, Archimedesstr. 64MaalscliappiiiKapitaal f 500.000.-VanSpaarpotnaarBrandkastKAPITAALVORMING door SPAREN. STORTINGEN vanaf I 0.81 PER MAAND. GEGARANDEERDE RENTE 4 pCt. COÖPERATIEF SYSTEEM.Actieve agenten of agentessen genieten ...

16 mei 1920
De Heraut
34 woorden
De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

De Groninger Irandwaarbory-Maatscliappii.HOOFDKANTOORGRONINGEN, 0. Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H, H. Predikantenen Onderwijzers, voor Kerken en Scholen, alsmede voor Leden van „Patrimonium". ...

16 mei 1920
De Heraut
21 woorden
C. SMISSING

C. SMISSING

£ : ? ^ zoo JUIST VERSCHEENC. SMISSINGKarakterkunde en OpvoedingPRIJS f2.25Waar de bestudeering van hetkarakter bij het vraagstuk der opvoedingsteeds meer op den voorgrondtreedt, zullen predikanten, onderwijzers, en allen die opvoedend ...

16 mei 1920
De Heraut
53 woorden
L. J. SCHALEKAMP, Penn.

L. J. SCHALEKAMP, Penn.

Evangelisatiearbeid vanGer. Kerken in Noord-Brabant enLimburg.deMet hartelijken dank ontvangen ia de maand April: G. K. AduardfS.—; id.Bedum B f2.S0; id. Ezinge f2.50; id.Groningen B f 10 ; id. Haren f 18.62; id. Onderdendam f 10.—; id. Sappemeer f ...

16 mei 1920
De Heraut
181 woorden
firma H.SMEDES

firma H.SMEDES

••••»•••••••••••••••»r-^ : firma H.SMEDESELECTR. VERFMALERiJGROOTHANDEL INVENSTERGLASVRAAGT PRIJS — GRONINGEN••• • • ...

16 mei 1920
De Heraut
8 woorden
De Gee & Grosheide Accountants

De Gee & Grosheide Accountants

De Gee & GrosheideAccountants(instituutsleden).Singel 303 Van Baeriestraat 11Tel. Noord 1233. Tel. Zuid S881... Centrum 2981. ...

16 mei 1920
De Heraut
13 woorden
van 4