GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-10-03
Buitenlandsche predikanten.

Buitenlandsche predikanten.

Onze Kerken hebben, en volkomen terecht, er steeds voor gewaakt, dat niemand als Dienaar des Woords zal optreden, die niet eerst onderzocht is geworden naar de zuiverheid zijner belijdenis. Dat onderzoek is zelfs niet eens toebetrouwd aan den Kerkeraad, maar aan de Classis, die daarbij moet worde ...

De Heraut
540 woorden
DE ZEEUWSCHE LEEUW

DE ZEEUWSCHE LEEUW

NUgeen conservatisme meer. daarom abonneert U op 'DE ZEEUWSCHE LEEUWhet orgaan van Ds. J. B. NETE­ LENBOS, met actueelen en zeer belangrijken inhoud (zie o.a. de art.' over de Generale Synode).Abonn. 60 ets. per 3 mnd. bij vooruitbetaling. IHF" Nieuwe abonnees ontvacge ...

De Heraut
53 woorden
De Gee & Grosheide Accountants

De Gee & Grosheide Accountants

De Gee & GrosheideAccountants(instituutsleden).Sinyel 303 Keizersyracht 263Tel. Noord 1233 Tel. Centrum 2615 ...

De Heraut
10 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Hedenmorgen om halfzeven overleed zacht en kalm in zijn Heer en Heiland, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en GrootvaderJAN NOOITGEDAGT, in den ouderdom van ruim80 jaren.IJlst, Wed. W. NOOITGEDAGT—W. Y- D. WAL—FEENSTRA.NOOITGEDAGT. D. V. D. ...

De Heraut
81 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, ia het vaste vertrouwen op zijnen Heere en Heiland, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwden Grootvader, STEFFEN H. ELGERSMA, in den ouderdom van ruim 58 jaren, na een genoeglijke echtvereeniging van ruim 37 jaar.Uit aller n ...

De Heraut
51 woorden
AVONDMAALSTELLEN IN ZILVER, VERZILVERD EN NIKKEL.

AVONDMAALSTELLEN IN ZILVER, VERZILVERD EN NIKKEL.

MDMMISTELIENIH ZILVER, VERZILVEAD EH NIKKEL-— T. FABERY DE JONGE.FABRIEK VAN GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN, GOES ...

De Heraut
16 woorden
Familieberichten

Familieberichten

DRüKKERIc) HOLEANDAMSTERDAMNZ VOORBURGWAL 56 - 60TELEFOON NOORD 2316 CENTRUM 685 ...

De Heraut
8 woorden
VERHUISD:

VERHUISD:

VERHUISD: Van Groen van Pfinstererstraat I, Arnhem Naar: NJeuwerhoeblraat 3, Soestdijk Ds. A. J. TENKINK, em. Pred ...

De Heraut
16 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Andel (N.-Br.), E. J. van Voorst, te Numansdorp. — IJlst, P. Hekman, te Gorredijk. — Delfr, H. S. Bouma, te Leeuwarden en A. Hoeneveld, te Nijkerk. — Doesburg, J. B. Jansen, te Zevenhuizen (Z.-H.). — Wolvega, J. van der Meulen, te S ...

De Heraut
470 woorden
VRIJE UNIVERSITEIT.

VRIJE UNIVERSITEIT.

VRIJE UNIVERSITEIT.Op Dinsdag 19 October 1920, den dag voor de overdracht van het rectoraat, zal D. V. een bidstond gehouden worden des avonds 7J4 uur in de Keizersgrachtkerk.Als voorganger hoopt op te treden Ds. G. R. KUIJPER te Haarlem.Het Locaal Comité stelt zich voor het ...

De Heraut
185 woorden
van 4