GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-10-10
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXIII. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons liefgehad heeft. Rom. VIII; 13. Al kan een uitvoerige uiteenzetting van den toenmaligen strijd der overtuigingen niet op onzen weg liggen, toch moet duidelijk ...

10 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
3445 woorden
„Want Hij is lieflijk.

„Want Hij is lieflijk.

Looft den Heere, want de Heere Is goed; psalmzingt zijnen naam, want Hij is liefelijk. Psalm CXXXV : 3. Lieflijk is een veelzeggende uitdrukking, waarin we tot uiting brengen wat onze gewone opvatting te boven gaat. De Psalmist, die dit roerende woord bezigt en op ...

10 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1184 woorden
Het belangrijkste besluit dat de Generale Synode

Het belangrijkste besluit dat de Generale Synode

Amsterdam, 8 Oct. 1920.Het belangrijkste besluit dat de Generale Synode van Leeuwarden genomen heeft, raakt natuurlijk de uitbreiding, aanvulling of zoo men wilden uitbouw onzer Belijdenisschriften.De behoefte aan zulk een uitbreiding werd reeds lang ia onze Kerken gevoeld. Men verg ...

10 oktober 1920
De Heraut
2372 woorden
Timotheus.

Timotheus.

Het ook in onze Gereformeerde kringen welbekende en veel gelezen weekblad Timotheus mocht in de Augustusmaand zijn vijf-en-twintig-jarig bestaan vieren. Een feestelijke bijeenkomst vond plaats ten huize van den hoofdredacteur, den heer J. N, Voorhoeve, En als gedachtenis aan dit feit, werd een fe ...

10 oktober 1920
De Heraut
282 woorden
Christen-Socialisme.

Christen-Socialisme.

Men meent vaak, dat het Christen-Socialisme zulk een onschuldige zaak is. Het socialisme is niet anders, zoo zegt men, dan een ander oeconomisch stelsel dan het kapitalisme. En waarom zou een Christen dan niet voor dit socialistische stelsel mogen partij kiezen.Wie kennis neemt van het Chr ...

10 oktober 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
533 woorden
Leestafel.

Leestafel.

ANTHONIA MAKGARETHA, DÉ PEEDIKANTS-VBouw, J, H. Kok — 1919 — Kampen.Toen vóór nu vier jaren het tijdschrift «Christelijk Vrouwenleven* zou worden opgericht, beloofde ook «Anthonia Margaretha«, nom de plume van talentrijke Christelijke schrijfster, den Uitgever Koi^ 'n rubriek voor haar rek ...

10 oktober 1920
De Heraut
G.
1765 woorden
Door de afgekondigde staking van het Postpersoneel

Door de afgekondigde staking van het Postpersoneel

Door de afgekondigde staking van iiet Postpersoneel, zai in de verzending der Courant eenige onregeimatigiieid niet zijn te voorkomen, ondanks alle getroffen voorzorgen.Wij doen bij dezen een beroep op de welwillende gezindheid onzer lezers, om vertraging in de ontvangst te willen verontsc ...

10 oktober 1920
De Heraut
43 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In harteJijken dank ontvangen Postwissel van N.N. te Haarlem / 10; Postwissel fam. C. te Velp f 5 ; van den heer Koops te Rotterdam van mejufif. N.N. f 1.Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter, Arnhem^ Velperweg 88. ...

10 oktober 1920
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
37 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken. 7 September 1920.Middagzitting.Over 'het Ghr. Javaansch Boekenfonds wondt rapport uitgebraoM door Ds. Breukelaar. Overeentomstig dit advies besluit d© Synode: Ie. de 'handelingen der Deputaten inizal ...

10 oktober 1920
De Heraut
2844 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Nieuwerkerk-Oosterland, H. N. Basoski, Moerdijk. — Leksmond, E. J. van Voorst, Numansdorp-Klaaswaal. — Fijnaart, Reeuwijk-Sluipwijk en Ouderkerk a/d. IJsel, H. Moolhuijzen, cand. Rotterdam. — Vorden, C. A. van Nood, Lopik. — Meeden, ...

10 oktober 1920
De Heraut
291 woorden
van 4