GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

43 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1920-10-24
Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.Inleggers bij de Kijkspostspaarbank kunnen bedragen van hunne spaarhankboekjes doen overschrijven op eene postrekening. Onigekeerd kunnen rekeninghouders bij den postcheque en girodienst bedragen van hunne postrekeningen doen overschrijven op een spaarbankboekje. ...

De Heraut
42 woorden
”SERVICE-SYSTEM”

”SERVICE-SYSTEM”

Het meest essentieele bij de aanschaffing van eenVRACHTIMTAGEN is het9S”SERVICE-SYSTEM”! 99 Indien Uw Leverancier daar, niet volledig aan kanvoldoen, kan de aanschaffing van een VRACHT­ WAGEN oorzaak zijn van verlies aan tijd en daardoor van veel geld.Vraagt inl ...

De Heraut
52 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken daok ontvangen van den heer G. V. d. Weg te Dordrecht, gevonden in de collecte Geref. Kerk, voor Kootwijk f 2.50; van mej, de wed. G. D. te Piaam ƒ 10; van N.N. te Zwolle postwissel groot ƒ 10.Vriendelijk verzoek ik onze vele behoeften te willen gedenken.Ds. J. H. HOU ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
53 woorden
STOOMTABAKSFABRIEK, SNEEK.

STOOMTABAKSFABRIEK, SNEEK.

ZACHT en GEURIGzijn dia eigenschappen van onze tabak, dié door el onze clientèle op hoogen prijs worden gesteld.Onze prijzen zijn echter in verhouding tot de uitnemende kwaliteit onzer tabakken, uiterst laag.H.H. Winkeliers die hun debiet in tabak willen vergrooten vragen nog ...

De Heraut
53 woorden
ZAADTEELT EN ZAADHANDEL.

ZAADTEELT EN ZAADHANDEL.

FIRMA A. ZWAAH Ir. - EHKlZAADTEELT EN ZAADHANDEL.Levering van prima soortechte en kiemkrachtigezaden op eigen telerijen met de meeste zorg geteeld.VLUGGE BEDIENING.NETTE AFLEVERING.Bij bestellingen yanaf f 2.50 wordt, op verzoek gratis hoogst practische, ...

De Heraut
56 woorden
ONESIFORUS-BANK.

ONESIFORUS-BANK.

ONESIFORUS-BANK.Mij. tot Geldverschaffing voor Keric- en Scliooibouw, Geeft uit: UTRECHT.5 7o 10-jarige Obligatiën.Deze Obligaties vormen eenuiterst soliede geldbelegging, daar de Bank haar gelden uitleent onder hypothecair verband aan Kerken, Scho ...

De Heraut
60 woorden
KERKORGELS.

KERKORGELS.

KERKORGELS.Ondergeteekenden, vertegenwoordigers voor Nederland, derFa. GEBR. ROHLFING, Üsnabrack, houden zich beleefd aanbevolen, tot het geven van alle inllichtingen. Op alle onderdeelen 10 jaar garantie. Tingehalte naar verkiezing.Prijzen belangrijk lager.Beta ...

De Heraut
61 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

JUBILEUM VRIJE ymVERSITEIT\mLEVEN EN ARBEID VANDr. A. KUYPER |door Ds. W. F. A. WINCKEL, fGEDURENDE 40 JAAR MEDE- WERKER AAN DE HERAUT.HOOFDSTUKKEN: Dr. A. KUYPEK als StudentS„ „„„ Predikant.„ „„ ...

De Heraut
67 woorden
Firma F. P. D’HUIJ,

Firma F. P. D’HUIJ,

Verschenen en alom verkrijgbaar: Scheurkalender van het Bereformeeril Tractaat-— onder redactie van: —Ds. J. H. DoNNER, Dr. H. FRANSEN— en Ds. H. W. LAMAN. —Prijs f 1.10.Voor koopers van den Kalender zijn nog te bekomen de Premiën „KERKHERVORMINQ" en „DOR ...

De Heraut
70 woorden
AFZONDERLIJKE VERTREKJES

AFZONDERLIJKE VERTREKJES

Maatscliappij tot Belieer van het Administratiekantoor van tmerikaansclie Fondsen, opyerint doorBROES & GOSMAN, TEN HAVE & VAK ESSEN en JARMAN & ZOONEN te AMSTERDAM, Heerengracht 255A, SAFE DEPOSITCHATWOOD's SAFES in brandvrije kluizen, bevattende LOKETTEN ...

De Heraut
70 woorden
van 5