GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1921-02-18
„De Macedoniër”, Zendingstijdschrift. Redacteureni:Ds. H. Dijkstra, Ds. D. Bakker, DB. D. K. Wielenga. Uitgave van Eozo Venema, Groningen. No. 1 en 2 van jg. XXV.

„De Macedoniër”, Zendingstijdschrift. Redacteureni:Ds. H. Dijkstra, Ds. D. Bakker, DB. D. K. Wielenga. Uitgave van Eozo Venema, Groningen. No. 1 en 2 van jg. XXV.

Dit tijdschrift verdiende in onze fcringeini veel meer gelezen te worden. ...

De Reformatie
11 woorden
De noodtoestand van den Evangelisatie-arbeid in Duitschland.

De noodtoestand van den Evangelisatie-arbeid in Duitschland.

In dank o-ntvanigem van J. G. D. te A. voor de Evang. in Breslau f5.—; van K. te S. 23 Mark. ...

De Reformatie
B. WIELENGA.
20 woorden
„Anti-Christelijke Strooming”, door Joh. de Heer. Derde druk. Uitgave van Joh. de Heer, Rotterdam.

„Anti-Christelijke Strooming”, door Joh. de Heer. Derde druk. Uitgave van Joh. de Heer, Rotterdam.

Hierin worden behandeld: theosophie, spiritisme, christian' science, de nieuw-apostolisahen, de mormoinien, de ster in het Oosten, de orde van izeven.Het is een aardig; oriënteerend boekje, dat heel geschikt ter 'inleiding kan dienen op werken> die wat dieper op deize onderwerpen ingaan ...

De Reformatie
HEPP.
43 woorden
Toren.

Toren.

Je staat ia de slapende stad als een wacht, Je ziögt je welluidende lied in den niacht, Als de sterren hoo'g staan^ En de lachende maan Je met .zilveren glansen, doorluchtig en rein, In de blauwende lucht als een aaal'ge doet zijn.Als stormvlageiï laai'lea tot klaagtonen baing, In fla.rden ...

De Reformatie
L. THIJS.
125 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Heei' Redacteur, Beleefd verzoekt ondergeteekende een klein plaatsje in „Do Reformatie" voor-• onderstaande regelen. Bij voorbaat mijn dank.Als men als ambtsdrager zoo .af en toe eens een bezoek brengt in een schippersgezin, komt men dikwijls helaas tot de droeve ervarin ...

De Reformatie
J. TROOST.
283 woorden
„De Antichrist”, door Dr. V. Hepp. Tweede herziene druk. J. H. Kok, 1921, Kampen.

„De Antichrist”, door Dr. V. Hepp. Tweede herziene druk. J. H. Kok, 1921, Kampen.

BOEKBESPREKING. Dat de eerste druk van dit werk in een j^aar tijds was uitverkocht, geldt mij als bewijs, dat naar de behaodelinig vian dit oaderwerp werd uitgezien'.Deize tweede druk is veel miader omvangrijik dan de eerste.In mijn „Woord vooraf" bij ...

De Reformatie
345 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Kamperland, F. J. v. d. Ends te Westlcapelle en G. de Jager te Grijpsterke.Rotterdam, J. Douma te Den Haag en W. H. Gispen te Sohereningen.Beroepen te: Arnhem, Dr. K. Dijk te Den Haag. Halluiri, J. L. V. d. Wolf te Haastrecht. Jutrüp-Honmierts, W. F. Geerds ...

De Reformatie
597 woorden
Majesteit.

Majesteit.

Altoos weer treft u in het lijden van uw Heiland dat bij wijlen doorbreken van den glans zijner Ko^ ninfclijk© Majesteit.Zeker, — Jezus' lijden geeft over 't gebéél niet dan diepe vernedering te aanschouwien. Wanneer het lijld'en van den ganscliien tijd zijns levens op ide aarde aan het ei ...

De Reformatie
v. A.
1144 woorden
PRINCIPIËELE STUDIE.

PRINCIPIËELE STUDIE.

No. III Utrecht, 4 Febr. 1921.Amice, Denzelfflen vavolnid, waarop mijn brief van 22 October 1.1. gietiteld: Maskiers af! in „D© Reformatie" verscheen, bevatte „Berigopwaarts" ©en üilgezonden Isituik van een Lieek, die eveneens mieende bij de ©thische. ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1193 woorden
De Reformed op onze Synodes.

De Reformed op onze Synodes.

III ¹) De Synoid© van Leeuwarden nam! belangrijkte besluiten inziakJe de correspondentie met 'buitenland'sche iEerken en droeg aan haar te benoemen Deputaiten oi.a. ook op „zich steeds op d© hoogt!; © te stellen van bestaand© toestanden In all© iK'erk©n waarmede de ...

De Reformatie
G. KEIZER.
1493 woorden
van 2