GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1924-01-25
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Alteveer (bij Hoogeveen): cand. C. W.. Keur te Driebergen. Boombergum: G. van Duimen te Zegwaald. Den Biiel en Tinfce: cand. G, Mak te Schiedam. Heinkenszand: cand. C. W, . Keur te Driebergen. Schopnebeek: cand. C. W; . Keur te Driebergen. Wanswerd: G. van Duinen te Zegwaard. ...

De Reformatie
160 woorden
KUYPER - BIBLOGRAFIE.

KUYPER - BIBLOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. XCII. Wie met zijne schriften bekend is, zal de keuze, die gedaan werd, zeer zeker wel billijken. Immers vindt men hier: lo. Zijne eigenhandige levensbeschrijving, met de voorrede van Paulus Meruia en een naschrift van Franciscus G ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
F. L. RUTGERS.
801 woorden
Emden, moederkerk, herberg der verstroeiden.

Emden, moederkerk, herberg der verstroeiden.

Naast Wittenberg en Geneve k'an E raden worden gesteld in haar beteek'enis voor het Protestantisme. Naast Geneve mag .Emden worden genoemd in wat aan de Jcerk van deze voormaals 'kleine stad aan 'de E ems, de Gereformeerde Kerken der wereld hebien te danken. Ons moet zij nader zijn dan weUc'e ker ...

De Reformatie
G. KEIZER.
1047 woorden
HET JAAR 1923.

HET JAAR 1923.

IV. Stelde aJzoo de oeconomische toestand, in Europa ons voor het bange dilemma: lik'vvidatie of - rekonstmktie. de politiek stelde dit „of.... ol" bijna!' even . scherp.Waarheen men het oog ool< ü wendt, schier overal hoort men het parlementaire stelsel ...

De Reformatie
HEPP.
1163 woorden
De timmerman.

De timmerman.

Er kaïï soms onder o-ns een aarzeling zijn om van de menschheid van onzen Heiland te spreken en dat menschelijk' leven in te denken. Deze aarzeling is te verstaan.We hebben hooren roepen van vrijzinnigen kant: de ware, werkelijke Jezus is slechts mensch geweest, uit de aarde aardsch. Zijn ...

De Reformatie
G. R. K.
1206 woorden
Algemeene Opmerkingen.

Algemeene Opmerkingen.

Het Rafpoirtenboc'k verscheen in vermeerderde uitgave en bevat nu ook de Zendingsrapporten.De vraag kwam bij' oins op', waarom deze rapporten niet tegelijk met de andere aan de kerkeraden waren gezonden. Grewoonte is het w'el niet, dat de kerkeraden vóór de Synode er fceiinis van krijgen, ...

De Reformatie
J. D. W.
1219 woorden
Sociale Vrede.

Sociale Vrede.

V. In hét eerste .artikel' is betoogd, dat uit het begrip maatschappö voortvloeit, dat de sociale vrede bestaat in de harmonische ontwikkeling van alle geledingen. Het tweede artikel sloot zich daarbij aan en zette uiteen, dat deze zelfde beschouwing van den social ...

De Reformatie
K. D.
1415 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

Met Schopenhauer sluit zich af de reeks van de groote denkers, die met hun wijsbegeerte een poging gedaan hebben het wereldraadsel op te lossen, en een architectonisch systeem van wereldbeschouwing te geven, dat alle andere •Weltanschauung, en zelfs alle religie, overtreft en vervangt.De f ...

De Reformatie
B. W.
1456 woorden
KRONIEK.

KRONIEK.

Van Boefje en boefje. NU hebben haast alle nette menschen, die niet van de kerk zijn, de opvoering van Boefje bijgewoond. Boefje, dat Boefje van Brusse. AVe hebben het boek hooren voorlezen op^ het gereformeerd gymnasium, en dat mocht; maar nu hetgeen toen lees - s ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
1473 woorden
Literaire schoonheid.

Literaire schoonheid.

(Augusta de Wit, Orph'eus in de dessa.)Het boek, dat ditmaal onze aandacht vraagt is niet nieuw, 't Is zelfs al meer dan 20' jaar oud.Maar het behoort tot d'ie planten in den literairen hof, die telkens weer door nieuwen opbloei verrassen en altijd nieuwe bewondering wekken door sch ...

De Reformatie
G. T.
A. J. LAKKE.
2513 woorden
van 2