Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

10 resultaten
Filteren
HET DOGMATISCH INDIFFERENTISME ONDER DE JONGEREN.

HET DOGMATISCH INDIFFERENTISME ONDER DE JONGEREN.

V. (Slot.) Is het wonder, dat van alle verschijnselen en beroeringen, die iiv noemde, . onze jongeren den nadeeligen invloed ondergaan? Met nadrnk zeg ik jongeren, want het jonge hart staat voor < le heerschende geQstesstroomingen veel wijder open dan de gemoede ...

30 mei 1924
De Reformatie
K. D.
1995 woorden
Verlangen naar den Geest.

Verlangen naar den Geest.

Mozes heeft wel reden om de gave des Geestes af te smeeken.Hij leidt een volk, dat slechts zwak en flauw de 'kenmerken des Geestes vertoont, en in menig opzicht tegen den Geest begeert. Het is een volk, dat in Egypte vermaterialiseerd is. Het is een volk, dat weinig Godsverlangen kent. Het ...

30 mei 1924
De Reformatie
K. D.
768 woorden
Van Amerikaansche Boeken.

Van Amerikaansche Boeken.

IV. Onlangs las ik in een Engelsch tijdschrift oen artikel over de Vrouw en de Historie.Daarin werd betoogd, dat de historische „her: senknobbe!" bij de vrouw niet sterk is ontwikkeld.Haar liistorische 'zin beperkt zich, zoo zij vroom is, tot den bijb ...

30 mei 1924
De Reformatie
HEPP.
2321 woorden
Rondblik.

Rondblik.

Als de prediker in zijn dagen roiidblikt om de werken te zien, die onder de zon geschieden, ontmoet zijn oog eidctel ijdelheid en kwelling des geestes. Wel ontwaart oo'k hij Terblijdende dingen. Wel vergeet hij de lichtzijde niet. Wel is hij nieï blind voor het goede, dat God geeft, 'ma.ar he.t s ...

30 mei 1924
De Reformatie
K. D.
1393 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

CI. door J. C. RULLMANN.79. Tractaat van de Reformatie der Kerken, aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther's vierde eeuwfeest aangeboden. Amsterdam, Höveker en Zoon. 1883.In 1882 was te Amsterdam onder den naam van Broeder kring een club v ...

30 mei 1924
De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1041 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

De wijsbegeerte en de Bijbel. Uitgaande van 'de waarheid, dat God ieder ding schoon gemaakt heeft op zijn tijd, begint de christen aan de wijsbegeerte zelf te vragen wat haar taak is.Zoodra de wijsbegeerte, (in dit opzicht souverein in haar eigen kring), hem het antwoord heeft gegeven, is ...

30 mei 1924
De Reformatie
B. W.
2024 woorden
Een nieuwe Gezelle-bundel.

Een nieuwe Gezelle-bundel.

Er zijn op' het terrein der literaire kunst niet heel. veel figuren te noemen, over wie, zo'o betrekkelijk kort na hun dood, zooveel al is geschreven als Guido Gezelle.Ruim 25 jaar geleden (op 27 Nov. 1899) is hij gestorven, de Grootmeester der Vlaamsche kunst, de onvolprezen taaivirtuoos, ...

30 mei 1924
De Reformatie
C. T.
1314 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Het volk uit de Graafschap Oost-Friesland is nauw aan ons verwant. Wij hadden elkander echter haast uit het oog verloren en dat niet dan tot beider schade. Vroeger was er meer uitwisseling van gedachten en van mannen in de kerken beiderzijds dan in den laatsten tijd. In de achttiende eeuw voelden ...

30 mei 1924
De Reformatie
G. KEIZER.
1092 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Lourdes. Over liOurdes wordt tegenwoordig erg veel geschreven. Hot spektakel over den Credo-film, waarin de wonderen van Lourdes verheerlijkt worden, is daar ook niet vreemd aan. Een D'elftsch Roomsch propagaadablaadje neemt een advertentie van een bioscoop op, die ...

30 mei 1924
De Reformatie
K. SCHILDER.
2685 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Lemmer: J. H. te Winsum. A. Bosch te Nijverdal en J. H. KuiperMiddelburg (3e pr. pi, ming te Doorn. W. Becli, te Pijnacfcer en R. Ham-Beroepen te: .Brouwershaven: cand. P. de Feijter te Axel. Beetgum: Dr C. J. Goslinga te Oosthem. Lemmer ca.: J. H. Kuiper t ...

30 mei 1924
De Reformatie
720 woorden