GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
De Reformatie
Reguliere Editie
1927-07-01
COUÉ EN DE ETHIEK.

COUÉ EN DE ETHIEK.

III. Veel verwachtte Coué ook van zijn metlicde voor de opvoeding.Ja, men zou haast kunnen spreken van eeii Coueesche paedagogiek.Tal van wenken, welke Coué opi dit gebied geeït, liebben met zijn stelsel niets te maken.Die ga, an we dan ook ong ...

1 juli 1927
De Reformatie
HEPP.
1701 woorden
Op den wagen doen klimmen.

Op den wagen doen klimmen.

Het was zoo mooi voor Achab. Lees 1 Kon. 20 maar eens na.De vijand wa, s verslagen. Tot tweemaal tos.En nu vroeg hij om vrede. Wat een „edel" mensch was Achab! Kon hij .wel anders doen, dan zooals hij deed? „Kom op den wagen". „Ik ben nu overwinnaar — ik zal nu hooren, wat gi ...

1 juli 1927
De Reformatie
J. W.
429 woorden
De uitbreiding van de VrUe Universiteit.

De uitbreiding van de VrUe Universiteit.

In den regel maken wij van de jaarvergaderingen der Vrije Universiteit geen gewag.Dat wij thans van dien regel afwijken moet alzoo een zeer bijzondere oorzaak hebben.In geen jaren is die jaarvergadering en inzonderheid de buitengewone vergaderingen, welke eraan voorafgaan, zoo belan ...

1 juli 1927
De Reformatie
HEPP.
3161 woorden
Drie nieuwe Uitgaven.

Drie nieuwe Uitgaven.

Daar binnen enkele weken ons blad weer in zijn. zomei'-editie verschijnt en nog enkele boeken pp aa.nkcndiging in deze rubriek liggen te wachten, wijs. ik in dit artikel op een drietal nieuwe uitgaven, , die ieder voor zich onze belangstelling waard zijn..Allereerst is in de Löns-serie', d ...

1 juli 1927
De Reformatie
C. T.
1100 woorden
De leiding in de school.

De leiding in de school.

De leiding in de school. „Het OnJorwijs", orgaan van de Vereen, v. Hoofden van Scholen maakte dezer dagen attent op wat in liet Jaarverslag 1923—1924 wordt geconstateerd over bot algemeen gemis aan leiding in de school. De strijd, dio er van zekere zijde gevoerd werd, om vooral het gezag ook in d ...

1 juli 1927
De Reformatie
G
MEIMA.
1169 woorden
Evangelisatie door tiet lied.

Evangelisatie door tiet lied.

En dan is er ook nog iets anders. Dan moeten we niet alleen zorgen voor goede krachten, die zingend het Evangelie brengen. Maar dan moet ook gezorgd worden, dat het goede Evangelie wordt gebracht. Dat de weg der zaligheid niet verkeerd wordt voorgesteld. Daarvoor waken we in het spreken van het w ...

1 juli 1927
De Reformatie
G. BOUMA.
4041 woorden
DIT DE BDITENLANDSCHE KERKEN.

DIT DE BDITENLANDSCHE KERKEN.

Generale Synode van de Gereformeerde Kerk in Amerika. In „The Leader" lezen we, dat de (xenerale Synode van boivengenoemde Kerk werd gehouden van 2 tot 8 Juni te Asbury Park in New-Jersey.Op het agendum stonden 1. voorbereiding voor de vieiing van het drieho ...

1 juli 1927
De Reformatie
HEPP.
1887 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

T w e e t a 1 te: Den Haag-West: P. Nomes te Delfshavea en E. J. Wientjes te Oudshoorn.Beroepen te: Bergum: J. H. Meuleman te Hoogersmilde. Bussum (2e pred.pl.): L. Hoorweg te Purmerend. Deventer (B): J. Hettinga te Wijckel en Balk. Enschedé (3e pred.pl.): J. v. Henten te Nieuw-Vennep. Dus ...

1 juli 1927
De Reformatie
835 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Promotierecht Theol. School. Volgens afspraak geef ik hier ten vervolge eenige stemmen door (ik hoop, «lat de , , N. R. C." niet opmerkt, dat „iloorgegeven stemmen" te mijnen laste komen) inzake de vraag, of men te Kampen ook zal kunnen promoveerein in dè theologie ...

1 juli 1927
De Reformatie
K. S.
1445 woorden