GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1933-05-12
Van onbetaalde rekeningen.

Van onbetaalde rekeningen.

I. ET wordt sedert jaren geklaagd over de wanbetaling der kerk.Velen van haard gen kinderen hangen hetschandbordje, dat haar als wan-betaalster aan de openbare veroordeeling prijsgeeft, voor haar deur. Zij spreken van „Ae onbetaalde rekeningen der kerk". En ...

12 mei 1933
De Reformatie
K. S.
1792 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De Christelijke cultuur en de „theologie van de paradox". (II). De bedenkingen, die Dr Miskotte tegen het besproken boek heeft, raakten, gelijk wij hem hoorden verklaren, eigenlijk veel meer dan het boek zelf in engeren zin; ze keeren zich ook, en vooral', tegen he ...

12 mei 1933
De Reformatie
D. STROO
2125 woorden
Neen!

Neen!

Het was maar een zeer kort antwoord dat de discipelen, na een nacht van vruchteloos tobben om wat visoh te vangen, van hun leege schuit den vreemden vrager aan den oever antwoordden: neen !Naar Oostersche breedsprakige bteleefdheidsvormen gemeten, was het zelfs weinig correct, al willen wi ...

12 mei 1933
De Reformatie
F. C. M.
621 woorden
Onbevredigende bestrijding. (Antwoord aan den Heer I. Stap.)

Onbevredigende bestrijding. (Antwoord aan den Heer I. Stap.)

V. De taak der Kerk. I.Nu nader over de taak der Kerk. Alweer beweert de Heer Stap, dat ik , , in conflict (kom) met onze Geref. Theologen". En dan wordt van alle theologen, die men verwacht te zien aangevoerd, er net één genoemd (t.w. Ds Hoekstra). Van dien ...

12 mei 1933
De Reformatie
A. SCHILDER
1610 woorden
De dood van bet vitalisme.

De dood van bet vitalisme.

Bij wat ik in voorafgaande artikelen aanteekende over de vitalistische kunst, moet nog iets worden gevoegd over de quaestie, die momenteel aan de orde is: „de dood van het vitalisme" (niet: voor het vitalisme, zooals op het slot van 't vorige artikel werd aangekondigd).Met dat „momenteel a ...

12 mei 1933
De Reformatie
C. T.
1343 woorden
De mensch als persoon.

De mensch als persoon.

III. Wanneer wij over de vraag, of wij kunnen spreken van de substantie van des menschen geest, breedvoeriger handelen, moeten wij wel ingaan op een uitspraak van onzen hooggeachten collega Prof. Dr D. H. Th. Vollenhoven. In een rede, gehouden op den Universiteitsd ...

12 mei 1933
De Reformatie
J.W.
1607 woorden
De Vereeniging van 1892.

De Vereeniging van 1892.

(Inleiding.) I. 1934, het jaar van het eeuwfeest der Afscheiding, nadert. Reeds worden hier en daar toebereidselen gemaakt en voorstellen aan de hand gedaan, om dit feit op sobere wijze te gedenken. Doch, evenals op moer historische ...

12 mei 1933
De Reformatie
E. D. KRAAN
1170 woorden
Samenwerking.

Samenwerking.

II. Met betrekking tot de vraag, of, en in hoeverre wij in de Evangelisatie kunnen samenwerken met andere organisaties, dient onderscheiden te worden tusschen permanente samenwerking in den vorm van vaste organisatie en tijdelijke, die voor een bepaald doel en voor ...

12 mei 1933
De Reformatie
C. B.
780 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De auto op Zondag. Een lezer vraagt de aandacht voor onderstaand ingeonden stuk uit „De Vrije Westfries", ook reeds gepuliceerd in „De Rotterdammer": Onze aandacht werd gevestigd op een ingezonden stuk in de „Vrije Westfries" van 7 April 1.1. van de hand van ...

12 mei 1933
De Reformatie
K. S.
3153 woorden
Miss C. M. Yonge, „De Duif in het arendsnest". J. H. Kok, N.V. — Kampen.

Miss C. M. Yonge, „De Duif in het arendsnest". J. H. Kok, N.V. — Kampen.

Een historisch verhaal ook (258 blz.), gelocaliseerd eveneens in Duitschland. De tijd der actie is het einde van de periode der middeleeuwen en van het eerste doorbreken der Reformatie. Een groot aantal jaren wordt door het verhaal omspannen, omdat we de hoofdfiguur in haar levensontwikkeling vol ...

12 mei 1933
De Reformatie
C. T.
279 woorden
van 2