Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

12 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1936-07-17
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recbt van den oorlog. VII. Op zichzelf is er geen enkele reden om bij een kspreking van liet recht van den oorlog, die niet Woelt in te gaan op de gesclaiedenis der beoorèeUng van den oorlog in de christelijke kerk, ipart sül te ...

17 juli 1936
De Reformatie
R. S.
2318 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Verstooting. De droom der bruid is fijn van logica. Want nu zij eenmaal den bruidegom door haar weigering teleurgesteld, en zichzelf daardoor beschadigd heeft, komt ze te laat tot haai- verscheiden aoten van berouw. Zij trekt haar kleeren haastig aan, om den onmidd ...

17 juli 1936
De Reformatie
K. S.
914 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Dispuut Delleman—Van Dijk, Delleman—Schilder. Ds Til. Delleman stelde mij dezer dagen voor, dat nu Ds Bavinck niet meer in staat bleek, zijn referaat op den Theol. Schooldag aan „De Reformatie" af te staan (waarna dan eerst Ds D. van Dijk, vervolgens ik zelf liet w ...

17 juli 1936
De Reformatie
K. S.
TH. DELLEMAN
C. V.
2735 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Agenda'fouten. Er is een tijd... schreef eens de wijze Prediker.Ik zou zijn opsomming willen aan-^Tillen met het vers: Er is een tijd om te vergaderen en eea tijd om verre te zijn van vergaderen.Ieder jaar treft mij opnieuw hoe men de maand. Juni, vaa ...

17 juli 1936
De Reformatie
N. B.
617 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

„Kneuterboertjes" van Jan Knape.') I. Het is Jan Knape gelukt ons een roman te geven die onze belangstelling heeft. En die belangsleUing heeft het boek niet te danken aan groole literaire waarde, noch aan de schoonheid die zich o.a. ...

17 juli 1936
De Reformatie
J. ALLON
1509 woorden
Acta van de Classis Neder-Veluwe

Acta van de Classis Neder-Veluwe

1592-1620. Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred. VIII. Acta der Nedervelouschen Classis geholden binnen Harderwick den 2 Juny Anno 159 6.Na gedane gebett ist von den broderenn vercorenn ...

17 juli 1936
De Reformatie
WILHELMUS WIRTZFELDIUS
JOH. ZWITTERIUS
TILEMANNUS MYLIUS
1480 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

„Petrus Datheens Psalmen Davlfls" (in Dr J. Pollmann's „Ons Eigen Volkslied") door Jan Zwart. I. Met een enkel woord zijn de lezers van „De Reformatie", 3 April 1936, reeds gewezen op het boekwerk dat eenige maanden terug versc ...

17 juli 1936
De Reformatie
Jan Zwart
1562 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

De Synode der Ghr. Geref. Kerk in M. A. III. Dinsdag 23 Juni was een dag van meer dan gewone beteekenis voor de Chr. Geref. TCerk in Noord-Amerika, vanwege een besluit omtrent zendingsadministratie. Ook in Nederland zal dit besluit a ...

17 juli 1936
De Reformatie
HENRY BEETS
1325 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Neuendettelsauer Mission op Nleuw-Guinea. Ruim 16 jaar geleden verscheen in de bekende serie „Onze Zendingsvelden" als eerste boek; „Nieuw-Giünea". Dit boek heeft, naar wij meenen, uitstekend gewerkt en invloed gehad. Men wis' niet veel van dit grootste eiland d ...

17 juli 1936
De Reformatie
J. D. W.
1571 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een rede van Dr Colijn. Dr H. Colijn heeft een rede gehouden op den V.U.dag. Voorzoover deze rede de V.U. betrof, kan ze in een V.U.-orgaan uitnemend dienst doen. Voorzoover ze algemeen was en eenige wensohen gaf voor de polemiek, zou ze met 'het grootste genoegen ...

17 juli 1936
De Reformatie
K. S.
1749 woorden
van 2