GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1936-12-18
Oranje-Nassouw—Lippe.

Oranje-Nassouw—Lippe.

De Nederlandsche Leeuw, — gewijd symbool van fiere kracht, Die om geen veile tyrannie zich immer w^il bekreunen — Doet van zijn vrijgevochten brullen , , Hollands Tuyn" nu dreunen, Nu hij den trouwen stormloop speurt van 's Volks Oranje-wacht.Wijl thans de laatste telg van 't zeer gebenedi ...

18 december 1936
De Reformatie
JAN DE MARE.
153 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Absolute eenmaligheid". II. (Slot.) Zooals we reeds opmerkten, wijst Brunner naaienkele bijbelplaatsen, die zijn meening zouden ondersteunen, of waarvan deze een interpretatie 7011 mogen beftenDe aandacht valt hierbij alleree ...

18 december 1936
De Reformatie
K. S.
1925 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Meer dan herhaling. Luk. 1: 17 God heeft verhoord het bidden van Zijn priester Zacj] arias. En nu zal dan aanbreken de Nieuwe Dag met de openbaring der genade, zóó wonderlijk, dat geen oog het heeft gezien en geen oor gehoord. Hoe zal God dat, wat in geen menschenh ...

18 december 1936
De Reformatie
R. S.
1079 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Naar aanleiding der artikelen van Ds Delleman. (IV.) We mogen derhalve als resultaat van ons onderzoek betreffende het „Schatboek" dit wel noteeren: a. als de Catechismus zegt: ge moet uzelf onderzoeken, of gij geloof(swerkzaamheden) en poenitentie hebt, dan ...

18 december 1936
De Reformatie
K. S.
3712 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Blauwe paneeltjes. Schrijf het niet aan onmatigheid toe, als ik u nog eens wil medenemen naar het panopücum van Bacchus. Ik wil u enkele blauwe paneeltjes laten zien uit het Kabinet der Dronkaards.Daar is allereerst de Engelsche dronka a r d. Hij is geheel-o ...

18 december 1936
De Reformatie
N. B.
596 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Sealtlël, de aangeboden zegelring. Jojachin en zijn geslacht zijn dus vervallen verklaard van den troon en in ongenade gevallen. Maar al valt deze ambtsdrager weg, al wordt het ambt van hem genomen en al wordt deze Jojachin ambteloos burger, zijn ambt wordt aan een ...

18 december 1936
De Reformatie
D. K. WIELENGA.
1103 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Verbreken van een verloving. III. Naar aanleiding van mijn vorig artikel over dit onderwerp kreeg ik het volgende sclirijven van den v ...

18 december 1936
De Reformatie
D. v. D.
1310 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. II. Het is misschien goed om nog eens met enkele voorbeelden de beteekenis van de in het vorige artikel gegeven cijfers te verduidelijken.Voor een regelmatigen groei der bevolking is het noo ...

18 december 1936
De Reformatie
B. t. B.
1032 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

De Algemeene Synode. De tweede Algemeene Synode van „The Presbyterian Church of America" werd op 12—14 November te Philadelphia gehouden.Het voornaamste besluit, dat daar genomen werd, betrof de belijdenisschriften. De vorige synode had een commissie benoemd ...

18 december 1936
De Reformatie
C. VAN TIL.
1236 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Het sterilisatie-vraagstuk. V. Hebben wij in voorafgaande artikelen hoofdzakelijk de overerving van lichamelijke eigenschappen besproken, van niet minder belang voor ons onderwerp is de volgende vraag: hoe staat het met de erfelijkhe ...

18 december 1936
De Reformatie
A. C. D.
1042 woorden
van 2