GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
De Reformatie
Reguliere Editie
1937-03-19
1 April begint

1 April begint

1 April begint het 2e halfjaar van den 17cn jaargang. Een geschikte datum voor ingang abonnement! ...

19 maart 1937
De Reformatie
16 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

ËSGliatoiogle en prediking. III. In het tweede artikel „Eschatologie en prediking" trachtte ik uiteen te zetten, dat de eschatologie alles te zeggen heeft ook voor de prediking. Indien het dan waar is, dat alle dagen escliatoilogisch ...

19 maart 1937
De Reformatie
V. d. B.
1678 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Nu is de kring gebrolien.Eén is niet meer „met Hem"; hij Is heengegaan om niet weer tot den Heere terug te keeren als discipel, maar als leider van een bende, die Christus zal gevangen nemen.Maar de anderen zijn gebleven.En het Paaschfeest en de viering van het Heilige Avondm ...

19 maart 1937
De Reformatie
VAN RAALTE.
1025 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VII.) Inzake het Schriftbewijs lieten we Prof. Noordtzij spreken. Thans willen we eon en ander opmerken met betrekking tot het Nieuwe Testament.Gelijk het in de bespreking van het Oude Testament liep over de beteekenis van het begri ...

19 maart 1937
De Reformatie
K. S.
H. M.
3876 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Klaar voor onderwater! Heden gaan wij niet rijden, maar varen.Wij willen als onder-zeelieden een tochtje maken met een duikbo.ot.Precies een sigaar met een licht dekblad!Eerst happen wij een luchtje op het balcon, dat men hier toren noemt, wij ...

19 maart 1937
De Reformatie
N. B.
709 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)Mag Ik gelooven? In den strijd over geloofsverzekerdhcid en zel{beproeving heb ik telkens tegen de mijns inzieiis verkeerde manier van zelfonderzoek ook dit bezwaar ingebracht: W-annee ...

19 maart 1937
De Reformatie
D. v. D.
1500 woorden
POPULAIR-WETEN - SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN - SCHAPPELIJKE SCHETSEN

„Het Proces tegen Jezus van Nazaretb". VIL Het Tweede Proces voor PUatus. We zijn op het keerpunt in het geding van Jezus Christus. En zeer op-merlcelijk is het nu, dat de beslissing weer valt bij de v ...

19 maart 1937
De Reformatie
D. K. W.
1698 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. K. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. (I.)Onlangs is van de hand van den Utrechtschen hoogleeraar Dr A. M. Brouwer een boekje verschenen, dat bij het reorganisatie-debat en - werk in de Nederlandsch Hervormd ...

19 maart 1937
De Reformatie
R. S.
1555 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Het Boek der Psalmen. V. Nu we onze bezwaren gedeponeerd hebben tegen Ds H's psalmnoten, mag niet onbesproken blijven wat door liem in een artikel in „De Reformatie" gezegd werd, speciaal over „de onwaarachtigheid" ten aanzien van de ...

19 maart 1937
De Reformatie
J. Z.
1316 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een woord van Prof. Hepp. In „De Heraut" schrijft Prof. Hepp iets, waarvan de overname door andere bladen hem verplichten zou. Gaarne nemen we 'derhalve er ook liier nota van (alles overnemende).We lezen : Over gebrek aan belangstelling in de reeds ve ...

19 maart 1937
De Reformatie
K. S.
2381 woorden