GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1937-07-09
En zelfs al

En zelfs al

En zelfs al heb ik met echte geestelijke ervaringen te doen, dan zijn die ervaringen toch nooit zuiver; worden ze, t> oor zoover ze zuiver zijn, nog nimmer volkomen door mij begrepen: en heb ik bovendien steeds met dat inmengsel van het persoonlijke te doen, dat elk opmaken van een vasten rege ...

9 juli 1937
De Reformatie
Dr A. KUYPER.
102 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De sociale etblek van Brunner. (1. Het subject. A.) II. Volgens het de vorige maal gegeven schema beginnen wij met het subject uit Brunners sociale ethiek, dus met de vraag, wie het is, diie in hiet sociale leven, handelend optreden ...

9 juli 1937
De Reformatie
E. D. KRAAN.
1863 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Christus kracbteloos te Nazareth! Christus krachteloos ? ... neen, daar verzet zich ons hart tegen.Onmogelijk! Oneerbiedig! Hij, Wiens Naam is: Sterke God!Christus kon aldaar geen kracht doen — ja, stond er nu maar wilde, in plaats van kon..., maar da ...

9 juli 1937
De Reformatie
J. SMELIK.
774 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Rationaliseerend het mysterie naderen." (IV.) In ons vorig artikel hebben we, na.ar we meenen, met de stuiken aangetoond, dat Prof. Hepp niet op de hoogte Week van wat in den tijd der reformatie, en nog later, werkelijk gezegd werd over den „persoon" van Christus. ...

9 juli 1937
De Reformatie
K. S.
S. 0. LOS.
4367 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Eplgonitls. Toen ik mij opmaakte om een mijnei- keni]i: ssen te bezoeken, bemerkte ik een w.aarschuwend! biljet boven zijn deur: „Besmettelijke ziekte: Eplgonitls !"Onverstoord liep ik echter op de deur toe qn deed de bel overgaan.Een struische pleegz ...

9 juli 1937
De Reformatie
N. B.
308 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een lieter vervolg. G. Mulder: Tjalling wil wat anders. — J. H. Kok N.V., Kampen.Sdhrijve'rs van boeken, waarin kinderen de hoofdrol vervullen, blijven zelden zich bepalen tot de jeugd hunner personen. Dat is wel begrijpelijk. Ze zullen zich moeilijk tevrede ...

9 juli 1937
De Reformatie
H. S.
1058 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Sovjet-Rusland en het Christendom. Enkele weken geleden is onder bovenstaanden titel een boek verschenen van den doopsgezindein predikant Prits Kuiper.De belangstellirig voor Rusland neemt nog steeds toe; door de bloedige gebeurtenissen der laatste maanden w ...

9 juli 1937
De Reformatie
B. t. B.
1849 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

De strijd rond het „Gbebruik en Ongliebruik van 't Orghel". IV. Dan: VoeLius. De theologische faculteit te Utrecht wordt door den Woerdenschen predikant Petrus Eijndhoven gevraagd om advies. Ook in Woerden kwam de kerkeraad in confli ...

9 juli 1937
De Reformatie
S. ZWART Jz.
1725 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Een valsche beschuldiging ? Dr H. Slieen fcomt in z'n „Open brief" op pag. 20 en 30 te'spreken over een artilceltje van mijn hand m „De Reformatie" van 13 Maart j.I. onder den titel: „Waarom heeft Prof. Hepp in zijn aanklacht iemand vergeten? " en hij spreekt hier van een valschila beschul ...

9 juli 1937
De Reformatie
J. M. S
1107 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Een algemeen-menschelijke natuur"? In „The Standard Bearer" maakt Ds Hoeksema melding van de ook door ons reeds tweemaal gereleveerde recensie van Prof. Ridderbos, waarin deze zich uitsprak over Prof. Hepps constructie van „een algemeen-menschelijke natuur" van Christus. Na Prof. Ridderbo ...

9 juli 1937
De Reformatie
K. S.
4410 woorden
van 2