GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1939-04-14
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over bet Joodsciie probleem. IV. D8 motieven voor fie Jodenvervolging. I.Wij staan hier voor een dier moeilijkste vragen van het Joodisdhe probleem. De vraag, uit welke motieven de vijandige gezindheid tegen de Joden te verklaren is.Het Ant ...

14 april 1939
De Reformatie
JOH. J.
2288 woorden
Tweeërlei opleiding.

Tweeërlei opleiding.

Noch van een prijsgeven van Universitaire, noch van een loslaten van de Seminaristische opleiding kan ook o.i. sprake zijn.Het accoord van '92 bindt, en blijft binden, over en weer, tot tijd en wijle alle kerken saam ten deze tot een zoo goed als eenparige keuze mochten gekomen zijn. ...

14 april 1939
De Reformatie
Dr A. KUYPER
91 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Christus, opgestaan, heeft Zyn vyanden overwonnen.O p s c h r i f t en tekst van deze meditatie schijnen heelemaal niet met elkaar te kloppen. Want als ge den tekst leest (en u de moeite geeft, ook de vorige verzen er bij te nemen) — nu, dan is de eerste indruk: hier wordt ons geteekend de ...

14 april 1939
De Reformatie
J. SMELIK.
925 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Censuurquaestie betreffende N.S.B.- en C.D.U.-leden. Reeds ter Synode te Amsterdam in 1936 werd bij gelegenheid van de betiandeling der vragen inzake N.S.B, en C.D.U. gezegd, dat de kerken geene censuur over vereenigingen kunnen uitoefenen. Alsol die Synode dat met ...

14 april 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
R. S.
G. B.
4620 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De nood, ons opgelegd. Wij! moeten spreken en vertellen van God. Dit moesten wij eigenlijk met groote letters als een wandspreuk in onze werkkamertjes hangen. Want hier staan wij voor de groote moeilijkheid van onze taak. Wij mogen die moeilijkheid niet ontvluchten ...

14 april 1939
De Reformatie
N. B.
763 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJK SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJK SCHETSEN

In Kuyper's Ijjn. VI. Het hart, sentrum van het menschenleven.Een van de grondovertuigingen in de wijsbegeerte der wetsidee is de opvatting, dat het hart is de wortel, het centrum van het menschelijk bestaan. In het hart des menschen vindt zijn wijdver ...

14 april 1939
De Reformatie
C. V.
1476 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

De Matthäus-Passion uitveering van de Nederlandsche Bachvereeniging op Goede Vrijdag 1939. Goede Vrijdag 1939. Eergister deed in de düor haar berichten onrust aanjagende dagbladpers het wel zeer sensalioneele bericht de ronde, dat in Engeland een Duitsche luchtaanv ...

14 april 1939
De Reformatie
D. STROO.
823 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

„Uit de goede werken verzekerd." IV. UrS'inus gaat in zijn explicatie op Zon-dag 33 nog nader in op de beteekenis van < le goede werken. - Bii vraag en antwoord 91 onderzoekt 'hij : 1. Wat goede werken zijn.II. Hoe i ...

14 april 1939
De Reformatie
G. B.
1384 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Christelijke Boodschap in een Niet-Christelijke Wereld. VI. In het voorgaande artikel hebben wij' gezien, dat Kraemer het vraagstuk van de waarde en de waarheid der niet-Christelijke religie vooral behandelt vanuit het gezichtspun ...

14 april 1939
De Reformatie
H. B.
1692 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Nog eens over „de mystiek". In de Persschouw werd er vroeger reeds op gewezen, dat in onze kerkelijke pers de laatste maanden nog al eens wiat te doen is geweest over „de mystiek".Gelijk bekend iSj zijin er ini onze kerken velen, die dat woord „mystidki" 'gr ...

14 april 1939
De Reformatie
C. V.
2493 woorden
van 2