GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1939-04-21
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over liet Joodscbe probleem. V. De motieven der Jodenvervolgins- II. Tégen een dieel der Joden geldt ook het politiek motief, dat zij zich aan de zijde der revoluüoaairen scliaardexi.Dit tp ...

De Reformatie
JOH. J.
2389 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Christus, de Eersteling dergenen, die ontslapen zijn. Daar is een dwaling bij sommige geloovigen in Korinthe, n.l. dat zij loochenen de 1 i c h a m e 1 ij k e opstanding.En daar is de eere van den Verrezen Zaligmalcer mee gemoeid! Die afwijking in de leer be ...

De Reformatie
J. SMELIK.
861 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

Hartelijk welkom. Nu Prof. Dr K. Schilder D.V. bij het verschijnen van het volgende nummer van dit blad wederom in ons land aangekomen zal zijn, vrtllen wij niet nalaten, hem reeds in dit nummer een hartelijk welkom bij zijne terugkomst thuis en in den redactiestoe ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
G. B.
2060 woorden
GEESTELUKEADVIEZEN

GEESTELUKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Over de Polemiek. Voor ik verder ga met de beantwoording van Bog op antwooi-d wachtende vragen moet mijl toch iets van het hart over bovenstaand onderwerp. Daar is in ...

De Reformatie
D. v. D.
927 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De Hemelscbe Landman op den Wereldakker. Om getroost te leven, ook in den dag der beinauwdlieid, om zahg te sterven, als het moet bij de verdediging van de grens, is het noodig dat wij GOD zien in de gebeurtenissen van onze dagen. Daar ontbreekt veel aan, ook bij: ...

De Reformatie
N. B.
759 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„Eldert Holler". Roman van C. Rijnsdorp. Uitgegeven door Bosch & Keuning N.V., Baarn.Dit boek is opmerkelijk door conceptie, door kracht van fantasie en stijl. Daar zijn auteur met dit zeer zorgvuldig bewerkt verhaal iets van wer zenlijk belang bedoelt t ...

De Reformatie
R. J. D.
2181 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELUKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELUKE SCHETSEN

In Kuyper's lyn.VILBizonder duidelijk wordt deze visie opi het hart als centrum, als middelpunt des levens, wanneer Dr Kuyper spreekt over de wedergeboorte. Men hoore: „Ergens in ons inwendig, verborgen gemoed is het centrum van ons wezen, het middelpunt van ons ik, de stamwo ...

De Reformatie
C. V.
1313 woorden
OPVOEDINGTEN

OPVOEDINGTEN

„De grenzen van de bevoegdbeid der Overbeld." Over dit onderwerp werd opi de Schoolraadvergadering in de Paaschweek gehandeld. Prof. Rutgers zou ér over refereeren, maar deze was verlunderd en werd vervangen door Prof. Waterink.Eigenlijk is het onderwerp wat ...

De Reformatie
G. MEIMA.
799 woorden
ZENDINGEN EVANGELISATIE

ZENDINGEN EVANGELISATIE

De Christelijke Boodscbap in een Nlet'Christelljke Wereld. VII. In de hoofdstukken V tot VII van zi|n in deze artikelen besproken werk geeft lü'aemer een meesterlijke teekening van de niet-Christelijke levenssystemen in het verleden en in het heden. Het zou o ...

De Reformatie
H. B.
1664 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Onderwerpelijke" prediking. Hoe funest die werkt, dat vertelt Ds H. J. Spier in het „Kerkblad van de Ger. Kerk van West-IJsselmonde". Die prediking rriaakt het den ongeloovigen véél te 01 a k k e 1 ij k en den geloovigen veel te m o e i 1 ij k.Zij gaat imme ...

De Reformatie
C. V.
2979 woorden
van 2