GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1940-01-26
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

'': • De Soefi-bewegiag.IV, In overeenstemming met de gedachten, in het vorige artikel besproken, heeft Inayat Klian voor de Soefi-beweging een universeelen Eeircdienst ontworpen, waarin het Cliristendom, het Mohammedanisme, het Boeddhisme, het Hindoeïsme, eigenlijk gezegd, alle god ...

26 januari 1940
De Reformatie
H. M.
1717 woorden
Het leerstuk der Kerk in de Belijdenis.

Het leerstuk der Kerk in de Belijdenis.

In dese Belijdenis ivordt in niet minder dan negen artikelen van de Kerk gehandeld.In art. 27 van de Kerk in het gemeen. In art. $8 van de verplichting waaronder de geloovigen staan om zich bij de zvare Kerk te voegen. In art. 29 van het onderscheid tusschen de ware en de valsche Kerk. ...

26 januari 1940
De Reformatie
Dr A. KUYPER
197 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gods limitatie. Wij zijn allemaal geborneerde menschen.Wij hebben onze grenzen.De grenzen van ons weten, en van ons kunnen, en van ons durven, en van ons gelooven, en van ons vertrouwen, en van onze liefde, en van onze hoop.Die grenzen hebben w ...

26 januari 1940
De Reformatie
F. C. M.
1076 woorden
MEDEDEELING.

MEDEDEELING.

Enkele toegezegde stukjes (ook een ingezonden) wachten reeds eenige weken. Dit komt van herhaalde bezetting van mijn voor „De Reformatie" bestemden werkdag door anderen arbeid.Volgende week hoop ik den gewonen dag weer vrij te hebben.Dan hoop ik alles af te doen wat achterstallig wa ...

26 januari 1940
De Reformatie
K. S.
44 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Een alarmkreet. (II.) We merkten nog op, dat ook prof. Waterink zelf in zijn beschouwingen meer dan eens de gedachte, dat ze met de belijdenis te verbinden zouden zijn, heeft gevoed, onder gelijktijdige openlijke erkenning, dat ze toch wel niet tot den inhoud der e ...

26 januari 1940
De Reformatie
K. S.
6020 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het been over de reeling! Gods Bijbel is het Boek voor de volle werkelijkheid: concrete genade voor concrete nooden!„Onze" Bijbel is dikwijls een soort van Jan Luyken-Bijbel, vol zinne- en minnebeelden.In zulk een Jan Liiyken-Bijbel groeien vele bloem ...

26 januari 1940
De Reformatie
N. B.
719 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naar aanleiding van een gedicht van Da Costa. The just mean lies in obedience, which both waits for the signal to start, and obeys it when given. *** HET PAARD. Het krijgspaard, in wiens aam de roode dampen [snuiven- Van d' opg ...

26 januari 1940
De Reformatie
D.
1982 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Princeton's President. Toen Dr Emil Brunner verleden jaar aan het Seminarie te Princeton doceerde, verrezen er hier en daar stemmen onder de „orthodoxen" in den lande, dat het toch wel wat al te ver ging, zoo iemand in den stoel van de Hodge's te laten zitten. Maar ...

26 januari 1940
De Reformatie
Prof. Dr C. VAN TIL.
953 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

In de kenken der muziek. In het afgeloopen jaar zagen eenige leerboeken over muziek het licht, die in deze kroniek verdienen te worden aangekondigd. Al houdt de muziekminnaar zich liever bezig met het genieten van de wei-toebereide muzikale spijzen, het kan zijn nu ...

26 januari 1940
De Reformatie
Mr. A. BOUMAN.
1151 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De alarmkreet van prof. Waterink en van „De Heraut”. Ds S. J. Popma schrijft in „Amersf. Kb.": Zoo luidt de titel van een artikel in „de Heraut" van 14 Jan. i.l. Aanleiding tot dit artikel was een verzuchting van prof. Waterink.Deze had in de rubriek Kerkeli ...

26 januari 1940
De Reformatie
K. S.
2009 woorden
van 2