GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1950-03-04
De beslissende strijd der Kerk

De beslissende strijd der Kerk

(V) Wanneer wij nu nog eens overzien wat we uit de Schriften omtrent den toestand van een paar jonge christelijke kerken ontdekten, dan springen enkele merkwaardige dingen en feiten met kracht op ons af.Vooreerst dit, dat juist in een tijd, waarin de Heilige ...

4 maart 1950
De Reformatie
C. V.
1791 woorden
De lastering van den Naam

De lastering van den Naam

(III) Christus doorziet het hart van zijn vijanden, die het enthousiasme der scharen over de genezing van den invalide, dankbaar naast Hem staande, trachten te doorbreken met het giftige, cynische woord: „deze werpt de duivelen niet uit dan door Beëlzebul, den over ...

4 maart 1950
De Reformatie
J. SMELIK.
892 woorden
Mr Dr Willenn van den Bergh

Mr Dr Willenn van den Bergh

(II slot) Zoöals reeds uit wat we citeerden bleek, geschiedde al wat Van den Bergh verrichtte in het diepe besef van zonde, schuld en verdoemelijkheid voor God. Er was geen zweem van een „glorie-en-victorie" stemming in zijn ziel toen hij den weg der doleantie in v ...

4 maart 1950
De Reformatie
C. V.
2418 woorden
PSALM 9:16-21

PSALM 9:16-21

(Vertaling N.B.G.) De HEER, die volken richten zal, Hij steld' hun kuil hen zelf tot val; hun voet verwarde in de netten, die zij verborgen voor mij zetten.De HEERE, die Zich kennen deed, handhaafde 't recht en keerde 't leed; de goddelooze ligt in banden, v ...

4 maart 1950
De Reformatie
A. v. B.
135 woorden
nuchterheid!

nuchterheid!

ALOOPèKS, liOOPèKS, OOPèKS, PèKS.... Deze week is de S5niode der uitbamiende kerken bijeengekomen. Uit betrouwbare bron weet ik heel zeker, dat zij tn verzoeking gebracht wordt, wèl een koehandel te beginnen. Maar tot onzen spijt mogen we op het oogenblik nog niet ...

4 maart 1950
De Reformatie
K. S.
592 woorden
CONSERVATIEVEN

CONSERVATIEVEN

Ik heb er lang en veel naar gezocht te mogen weten wat dat toch voor lieden zijn en óf ze er zijn: conservatieven. En wat toch him beginselen waren in vroeger tijd en in onze progressieve eeuw.Eindelijk ben ik er achter gekomen.Conservatieven, échte dan, zijn er nooit geweest. En co ...

4 maart 1950
De Reformatie
D. E. C.
449 woorden
personen of tendengen

personen of tendengen

Dr P. L. Bos (Vlaardingen) schrijft in „De Roeper" (25 Febr. 1950) een artikel onder het opschrift: „Weer naar elkaar toe". Hij geeft een verhaal over zijn vroegere houding: , , blij met de vrijmaking ben ik nooit geweest"; „toen anderen er allang mee klaar waren, bleef ik nog dwalen"; ., altijd ...

4 maart 1950
De Reformatie
K. S.
576 woorden
Gaan!

Gaan!

Het slot van dr Bos' artikel luidt: „Wie de gemeenschap, waarin hij verkeert, niet meer 'zegenen' kan door zijn aanwezigheid, moet m.i. dan ook niet langer wachten, maar gd& n, zoodra de weg der hereeniglng is gebaand".Dat het hiertoe komen zou, wisten wij al lang. We hebben ...

4 maart 1950
De Reformatie
K. S.
716 woorden
ficties

ficties

Dr P. L. Bos vervolgt zijn requisitoir tegen de broeders: „Door de verkondiging van het z.g. ratificatierecht werd formeel elk gezag der meerdere vergaderingen tot een fictie".Antwoord: nonsens. Wie prof. Deddens' betoog in dezen leest, zal zijn argumenten niet kunnen weerleggen. Dat kon o ...

4 maart 1950
De Reformatie
K. S.
150 woorden
Tusschen Kuyper en Barth

Tusschen Kuyper en Barth

IV. CORRECTIES OP BARTH? (IV) 6) Reeds in de beoordeeling van het vorige deel sclireven wij, dat Barth er bij dr Berkouwer gunstiger afkomt dan vroeger. Herhaaldelijlc meent hij te kunnen wijzen op „correcties" bij Barth, vergeleken met eerdere uitspraken va ...

4 maart 1950
De Reformatie
2787 woorden
van 2