GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-03-24
OP TOURNEE

OP TOURNEE

Had ik eenerzijds bewondering voor onze barrevoets gaande gezellen, anderzijds beklaagde ik hen. Wat al kansen voor infecties! En, hoe zou dat toch aanvoelen? Doet dat allemaal geen pijn? Soms toch, dicht bij de oevers van grootere stroomen, lag de grond bezaaid met bloot gespoelde keien. Op aanr ...

24 maart 1951
De Reformatie
J.P. MOERKOERT.
1404 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XX) We hebben ook in het kort na te gaan, hoe het na het apostolische tijdvak der nieuwtestamentische kerk met den evangelist in kerk en pers is toegegaan.a. We memoreerden reeds, dat de bewering van Prof. Sillevis Smitt, dat in den na-apostolischen t ij d ...

24 maart 1951
De Reformatie
J. FRANCKE.
1676 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenIk sprak reeds met U over het wonderlijk verschijnsel, dat het juist de a.r. partijleiding en de\ haar verwante pers is, die meer dan elders verliefd is geraakt op het federalistisch West Europa, of zooals men daar ook zegt: de eenwording van West Europa, waartoe dan ook ...

24 maart 1951
De Reformatie
MARNIX.
1771 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(V) Bij de overweging van de gedachte een Gereformeerd Maatschappelijk Verbond te vormen, waarin zoowel werkgevers als werknemers gemeenschappelijk hun plaats zouden kunnen innemen, deed zich de vraag voor, of dit ook juridisch behoorlijk te verwerkelijken zou zijn ...

24 maart 1951
De Reformatie
P. GROEN.
G.
1995 woorden
Satan en de idee van den „dood van God'

Satan en de idee van den „dood van God'

Er is eenigen tijd geleden een merkwaardig boek verschenen; een verzamelwerk onder den titel „Satan". Allerlei schrijvers hebben er een bijdrage aan geleverd; ze zijn, zoover wij weten, allen Roomsch. Uitgeverij is: Forholte, te Voorhout. Voorname uitvoering; pétillante schriifwijze, merkwaardige ...

24 maart 1951
De Reformatie
K. S.
2926 woorden
van 2