GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1952-08-02
Nagift Orgelfonds

Nagift Orgelfonds

Onder hartelijke dank ontvangen voor 't Orgelfondsf 2.50 van Mevr. M. J. M.-v. P. te Rotterdam. ...

De Reformatie
P. D.
16 woorden
AAN DE LEZERS.

AAN DE LEZERS.

Zoals reeds enkele jaren de gewoonte is, verschijnt in de vacantieperiode ons blad enige weken in een omvangvan 4 pagina's.DE ADMINISTRATIE. ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE
21 woorden
Predikanten-conferentie

Predikanten-conferentie

De jaarlijkse Conferentie van de predikanten van de Gereformeerde Kerken is vastgesteld op Dinsdag 23 September aanstaande, de dag voorafgaande aan de Schooldag. Aanvang 's morgens 10.30 uur.Plaats van samenkomst: Grote zaal van het Kerkelijk Gebouw.Ds Visée zal refereren over het a ...

De Reformatie
K. DOORNBOS
75 woorden
Theologische Hogeschooldag 1952

Theologische Hogeschooldag 1952

De Commissie ter voorbereiding van de Theologische Hogeschool-dag 1952 deelt mede: Dinsdag 23 September zal, zo de HERE wil, de bidstond voor de Theol. Hogeschool worden gehouden. In deze Dienst des Woords, uitgaande van de Raad van De Gereformeerde Kerk te Kampen, zal voorgaan Ds H. Knoop ...

De Reformatie
DB COMMISSIE
94 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Ulrum, J. Verkade te Zuidwolde. Uithuizen, F. v. Dijk te Heerenveen.Aangenomen naar: Amsterdam-C. (2e pred. pi.), J. P. v. d. Stoel te Grootegast.— BBROEPBAAR. De Classis 's-Gravenhage heeft beroepbaar verklaard Cand. E, R. Postma, Gagelplein 4, Den Haag. ...

De Reformatie
118 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

Met dank aan de gevers laat ik hierbij de eerste verantwoording van ontvangen giften volgen: 21 Juli: W. N. te E. f2.60; H. B. te E. f 10.—; E. C. M. d. B. te R. f5.—. 22 Juli: N. N. te B. f 1.50; C. v. L. te Z. f5.—; W. J. V. te R. f2.50; F. W. te R. f2.50; J. W. L te L. f25.—. 23 Juli: W ...

De Reformatie
P. GROEN
143 woorden
De eenheid der kerk

De eenheid der kerk

Vóór de oorlog, zo vertelt Dr G. P. H. Locher in het weekblad „In de Waagschaal", streden de West-Indonesische gemeenten in de Protestantse Kerk voor meer zelfsta-ndigheid, ten einde naar eigen aard hun kerkelijk leven op te bouwen; dit werd haar door de leidinggevende Nederlands sprekende gemeen ...

De Reformatie
P. D.
187 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

B. Jongeling, , , Tusschen twee reformaties, de worsteling van Professor Mr D. P. D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand". — Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes. 1952.In overeenstemming met de bestaande gewoonte moge ik zelf de verschijning van dit .geschrift hier melden. ...

De Reformatie
B. J.
304 woorden
OVER DE NAAM DER KERKEN

OVER DE NAAM DER KERKEN

KERKEUJK LEVENBlijkens art. 254 der Acta van de Synode van Groningen 1946 is aan de hoge overheid mededeling geschied, dat de kerken, die zich hebben vrijgemaakt van de zondige besluiten der synodes van 1939—1943 en 1943—1946, de aloude grondslag van het aloude kerkverband hebben bewaard, ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
891 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN IV 3. Als humanistisch (liberalistisch en marxistisch). Rooms Katholiek Soiidaristisch en Protestants Christelijk ideaal (vervolg).Als liberalistisch ideaal. Mogelijk is er onder de lezers van ons voorgaande artikel wel iemand ...

De Reformatie
P. GROEN
1573 woorden
van 2